Föregående kapitel

forts.

Några drag ur

ANDRA SJÖNS

historia

av

Lars PensarAnnan bebyggelse

 

Kommer småningom.Villorna vid Berget

 

Villastället ”Berget” är för Andrasjöstranden unikt. Detta bergmassiv, som höjer sig drygt tio meter över stranden, måste i tiderna varit ett ställe som drog mänskor till sig på grund av det utmärkta läget där havet slog mot en hög bergskant. Idag har uppgrundningen gjort att vatten knappt når fram till stranden

Det ligger på förra Juthbacka hemmans marker. Här finns idag fem villaställen, år 1913 utbrutna villaparceller ur Juthbacka skattehemman No 6, Berget, Stinäs, Krankborg och Stoltsborg. Längst mot Bonäs finns familjen Lundqvist ställe sedan 1980-talet.Karta öfver Berget, Stinäs, Krankborg och Stoltsborg, 1913. Jarl Blomqvists Krankborg är mer känt. Förstoring.Följande villa
är gammal, från förra sekelskiftet. Den ägdes från början av bankdirektör Anton DamsténWasa Aktiebank som senare blev Helsingfors Aktiebank. Seminariedirektor Alarik Fougstedt med fru Ester blev följande ägare. Efter Esters död köptes den av bagaren Bernhard Luukkonen. Villan har tidvis varit uthyrd.


Villan efter den, också den från sekelskiftet har ägts av släkten Söderström från Vernamo, som är en utbruten del av Juthbacka hemman. På 1950-talet köptes den av Sven Bäckström. Han var då kommunsekreterare i Nykarleby landskommun. Också denna villa har tidvis varit uthyrd.Från andra villan söderut. Förstoring.
Foto: Lars Pensar.


Den tredje av de åldersstigna villorna är den som brukar kallas ”Backmans villa” efter Juthbackaläkarna Woldemar och Elisabet Backman. I deras ägo kom den i början på 1920-talet. Troligen var det Woldemars far, kapten Herman Backman, som här hade en liten stuga. Den övergick till svågern Elis Oskar Söderström som var gift med Ultima Kjellman av släkten Kjellman som tidigare ägde Juthbacka. Hennes far, häradsskrivare Kjellman är den som är upphovet till den gamla benämningen på stället ”Häradsskrivarberget”, ett namn som nu gått i glömskan grav. På berget finns en del inristningar, namninitialer och en vindros.

Idag ägs den ”sägenfyllda” Backmanska villan av ett äkta par från Nykarleby.Båthuset tillhörande f.d. Backmans villa. Vågbrytaren och Långören i bakgrunden. Förstoring.
Foto: Lars Pensar 1984.Lågvatten, ca 60 cm lägre än normalt. Förstoring.
Foto: Lars Pensar 6 juni 2018. (Inf. 2018-06-10.)


Den sista villan som man kan räkna till Berget villastället är en ny skapelse, på norra ändan.  Den ägs av ett par bosatt invid Juthbacka i staden.

Mellan denna och ”södra vågbrytaren vid hamnen” finns ett par nya och relativt stora villor, eller borde de kallas ”strandnära bostadshus”.  De visar på den trend som statsmakten nu understöder, att skapa möjlighet att bo året om på sjöstränder där tidigare endast sommarboende tilläts.


Lars Pensar (2004, 2009 och 2011) Några drag ur Andra sjöns historia, manuskript.

Läs mer:
Början av historiken.
Föregående kapitel.
Nästa kapitel.
Juthbacka och Lillstuguminnen av Gunn Pipping.
Andra sjön i kapitlet Fakta.
(Inf. 2014-04-12, rev. 2024-02-21 .)