Kyrkan med omgivningar 1880-tal, 1929, ca 1970, 1981 sv/v och färg

Kanske inte världens mest lättlästa sida som är 3000 pixlar bred, men det var ett sätt att få bilderna lätt jämförbara ...
   

Kyrkan och Storbron på 1880-talet.
Förstoring.
Museiverket, Finna.fi.

”Nykarleby Irene Wahlberg 1896” är skrivet med blyerts på fotot. Möjligen har hon kopierat fotot eller tagit det tidigare. Irene (1858–1943) var syster till fabrikören Walfrid Wilhelm Wahlberg. Om det är en telegrafledning som går över bron är det taget tidigast 1859 och om det är telefonledning är det tidigast 1883. Det är dock taget betydligt senare än 1859. Att kyrkan och klockstapeln har spåntak och tornuret ej finns, visar att det är taget senast 1889.

Kyrkan och Storbron 1929.
Förstoring.
Museiverket, Finna.fi.

Kyrkan och Storbron ca 1970.
Förstoring.
Foto: Teuvo Kanerva, Museiverket, Finna.fi.

Enligt Finna.fi är fotot från 1965, men det stämmer inte riktigt. Renault 4L, i Sverige kallad ”Laban”, fick den tudelade grillen 1968 och 1965 var Juthasvägen inte asfalterad. Minnesmärket över Joel Rundt som avtäcktes 1970 syns bättre på den nedre bilden. Barnvagnen är dock av en rätt gammal modell.

 

Kyrkan och Storbron 1981.
Förstoring.
Foto: Teuvo Kanerva, Museiverket, Finna.fi.

 

Kyrkan och Storbron 1981.
Förstoring.
Foto: Teuvo Kanerva, Museiverket, Finna.fi.


Några detaljer


Några detaljer


Några detaljer


Några detaljer

Några detaljer

 
Kyrkan:
 • Kyrkan och klockstapeln har tjärade spåntak som 1889 byttes till varmförzinkad plåt.
 • Tornuret som monterades 1889 är ej ännu monterat.
 • Grindar finns i kyrkogårdsstaketet som ersattes av plintar 1901.
 • Det ser ut som berghällar mellan kyrkan och klockstapeln.
 • Trottoaren söder om kyrkogården är nästan lika bred som gatan.
 • Ingen takavvattning.
 • På takfallet på tornets södra sida finns något som jag inte har en aning om vad det är.
 • Fotot användes till palettkortet.
 • Teckning av fotot 1891.
 
Storbron:
 • På bron står en mor med tre barn, fyra män varav åtminstone två ser ut som poliser och en yngling vid södra räcket.
 • Bänkar finns mitt på bron, men den vid södra räcket syns väldigt dåligt.
 • Räckena har väldigt kraftiga ståndare och överliggare och spjälorna är kvadratiska och monterade ”på högkant”, d.v.s. som ett sadeltak.
 • Gångjärnen finns kvar på stolpen för tullgrinden som borttagits något år tidigare.
 • Intill den spärrar en annan stolpe av gångbanan.
 • Balustraderna vid landfästena har profilerade krön.
 • Den norra gångbanan breddades när järnvägen till Andrasjön anlades 1899.
 • Massor med dynga på bron. Förmodligen från både kor och hästar.
 
Gråstenskällaren:
 • Gråstenskällaren har ingen jordtäckning.
 • Vänstra källardörren har liggande och den högra stående brädor.
 
Övrigt:


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Storbron i kapitlet Fakta.

Kirsti Pietilä, Helsingin pitäjä 19 (1999), s. 70–83: Kaksi naisvalokuvaajaa: Irene Wahlberg ja Anna-Liisa Nupponen tallensivat kuviinsa lähes koko vuosisadan.
(Inf. 2022-10-19, rev. 2022-11-10 .)

 
Kyrkan:
 • Portarna är vita.
 
Storbron:
 • Balustradernas profilerade träkrön och den breda gångbanan försvann vid ombyggnaden 1929–31. Då putsades också balustraderna.
 
Övrigt:
 • Normens vedlider till höger om klockstapeln.
 • En av många stagade el- och telefonstolpar på den tiden.
 Kyrkan och Storbron 1929.
Förstoring.
Museiverket, Finna.fi.
 
Kyrkan:
 • Portarna är bruna.
 • Fattigbössan till höger om porten.
 • Andra fönstret nerifrån på tornet har tillkommit.
 • Fasadbelysningsstolpar från 1959.
 
Storbron:
 • Balustradernas profilerade träkrön och den breda gångbanan försvann vid ombyggnaden 1929–31. Då putsades också balustraderna.
 • I vänsterkant stolpen för den orangea lampan från 1965 som skulle varna för att Riksåttan plötsligt gjorde en nittiograders högersväng. Det var många genom åren som inte noterade det.
 • Det finns fyra flaggstänger.
 • Trafikmärkesstolpen saknar skylten 12 ton, men den finns vid bortre brofästet.
 • Stålrörsräcke har tillkommit på balustraderna.
 • Avbärarräcket vid Juthasvägen har överliggare av stålrör.
 • Oj vad jag saknar bänkarna vid landfästena!
 
Övrigt:Kyrkan och Storbron ca 1970.
Förstoring.
Museiverket, Finna.fi.


 
Storbron:
 • Trafikmärkesstolpen saknar skylten 12 ton, men den finns vid bortre brofästet.
 • En Datsun 100 A(mpere) med registernummer HEA-865, en minibusstaxi som kanske är Birger Fredrikssons eller Maj-Britt Palokangas och en Haldins buss.
 • När Skogsparkens skola byggdes 1974 förtätades räcket för att göra skolvägen säkrare.
 • En frälsarkrans på norra räcket.
 
Övrigt:
 • Det kan ha varit i samband med brohöjningen 1988 som Brogatan och sista biten av Sollefteågtan enkelriktades.
 
Övrigt:
 • Stadsträdgårdmästare Bror Sandström stod för planteringarna vid triangelrefugen.