M I N N E S R U N O R


ÖSTEN ENGSTRÖMRöstpedagogen, fil.kand. Östen Engström, Nykarleby, avled söndagen den 11 november 2001 i en ålder av 66 år. En utmärkt och uppskattad lärare, talpedagog och litteraturentusiast har gått bort. Han var född den 10.4.1935 och upplevde sin barn- och ungdom i en jordbrukarbygd i Långvik, Kyrkslätt.

Efter sin studentexamen i Helsingfors sökte han sig till lärarseminariet i Nykarleby, där han blev utexaminerad 1960 och fick sin seminarielärarkompetens 1965. Han vidareutbildade sig vid sidan av seminarielärarjobbet och blev fil.kand. 1970 och tog en talterapeutexamen 1972. Han var lärare i talteknik vid Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Teaterhögskolan och Svenska konservatoriet.

Genom sin undervisning i talteknik och röstvård har han gjort stora insatser för flera generationer av finlandssvenska lärare och skådespelare. Tillsammans med Wava Stürmer har han skrivit flera böcker i röst- och talvård: På tal om rösten 1970, Trolla med ord 1974, Rösten i ordet 1980, Röst och tanke 1991. Genom den legendariske skådespelaren och bokhandlaren Josef Herler i Nykarleby kom han redan under seminarietiden att intressera sig för recitation. Genom kurser i Klosters röstskola i Sverige fortbildade han sig som uppläsare och lärde generöst ut sina erfarenheter till flera efterföljare på ett otal seminarier runtom i Svenskfinland. Genom egna uppläsningsturnéer och otaliga framträdanden i radio och TV blev han känd som ”Östen med rösten” för alla.

Den finlandssvenska lyriken stod honom nära. Som recitatör framträdde han med flera lyriskt-musikaliska program bl.a. Medborgare i republiken Finland 1979 för Wasa Teater som han framgångsrikt turnerade med på flera orter i Finland och Norden. [Programmet uppfördes första gången den 6.12 1977 på Wasa Teater.] Programmet kom också ut på skiva och framfördes i en TV-version. Han fortsatte i programmet Ett land i förvandling 1997 att ge en finlandssvensk röst åt det finländska samhällets utveckling under 1900-talet. Hans övriga program var Du på jorden 1980, Livets bryggor 1983, Tillsammans med tiden 1991 och Lassi Nummis Requiem 1995.

Som ordförande för och initiativtagare till Diktens dag i Nykarleby samlade han vartannat år stora skaror kring lyriken och lyrikseminarier i sin hemstad, ofta ute på Kuddnäs.

Som grundare av talboksförlaget Studio Finlandssvenska Röster och senare Suomen Äänikirjat gjorde han en betydande pionjärinsats för de finlandssvenska och finska synskadade och andra läshandikappade. Själv läste han in långt över 400 böcker på svenska. Under årens lopp var han en energisk och oförtröttlig entusiast för den finlandssvenska lyriken. Utan att spara på sina krafter fann han på det ena projektet efter det andra. Det må sen ha varit att samla Nykarleby-lyriker på en skiva eller klassiker som Jarl Hemmer, Viola Renvall och Solveig von Schoultz eller unga finlandssvenska poeter eller sitt sista stora projekt Finlandssvenska diktarröster 2000, där Bo Carpelan, Tua Forsström, Lars Huldén, Wava Stürmer och Gösta Ågren fick läsa in sina dikter på CD.

Östen Engström belönades för sina insatser med bl.a. Svenska folkskolans vänners kulturpris 1995 och Finlands svenska författareförenings hederspris 1999.

Efter pensioneringen ägnade han allt mera tid åt sin sommarstuga på Öjskatan i Nykarleby skärgård, där barn, barnbarn, släktingar och vänner alltid kunde räkna med en varm och generös värd som hade tid och uppmärksamhet för alla. Östen Engström var liksom de lyriker som han älskade en sökare och spörjare kring de existentiella frågorna. Med öppenhet och humor deltog han i samtal och samvaro. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Men Östens röst har inte tystnat. Han lever vidare hos alla dem som han visat vägen till lyrikens inre rum.


Svenska Folkskolans vänners kalender (2002).
Rabbe Sandelin, SFV, digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
”Höödö” gav fart under galoscherna av Daniel Ainasoja.
Alla sidor där Engström nämns.
(Inf. 2018-03-22, rev. 2023-10-07 .)