Jordägande

Sammanställning av artiklar ur Uppslagsverket Finland med anknytning till jordägande.
 
Bonde
By
Donationsgods
Erämark
Fjärding
Frälse
Frälsebonde
Grundskatter
Gästgiverier
Härad
Indelningsverket
Inhysingar
Jordebok
Jordregister
Jordägoförhållanden
och jordreformer

Kyttlandsbruk
Landbonde
Laxtionde
Mantal
Mantalskommun
Reduktion
Sexmän
Skatteköp
Skifte
Skjutsväsen
Socken
Sockenmagasin
Stora ofreden
Storgods
Svedjebruk
Säteri
Tionde
Torpväsen
Undantag eller sytning
Vägväsen
Åbo, se skatteköp


Läs mer:
Webbplatsens samtliga artiklar och personartiklar ur Uppslagsverket Finland.