SORVIST  ÄR  ISOLERAT,
MEN  TEKNIKEN SNUDDAR 
VID  GÅRDSKNUTEN.

 
Sorvist gårdsgrupp i Nykarleby landskommun är alltjämt isolerad, trots att den skiftesväg som bygges mellan Forsby och Markby berör Sorvist och trots att man har hopp om att den planerade snabbvägen genom Ytterjeppo och Kovjoki skulle gå rakt igenom Sorvist. Nej, här är nog isoleringen fortfarande tryckande, kanske mer tryckande i dag då kraven är särskilt stora.

Sorvist ligger mitt emellan Kovjoki, Ytterjeppo och Nykarleby. Djupa skogar omger gårdsgruppen, som är ett nummer inom kommunen. Mycket är odlat av de närmare 500 tunnland som tillhör Sorvist.

Här ute bor nu tre familjer: Joel Hägers, Paul och Nils Villmans och Ragnar Carlssons. Den sistnämnda med hustru och barn hyser planer på att flytta till Forsby i höst men jordbruket ute i Sorvist har man för avsikt att bedriva i alla fall.

Joel Häger är född här, bröderna Villman flyttade hit för över tiotal år sedan och Carlsson är också född i Sorvist. Hans farfar kom hit som skogsvakt för kyrkoförsamlingens vidsträckta skogar här ute.

Troligen har bosättningen uppstått här redan tidigt på tjärbränningens tid. De vida skogarna gav naturligtvis råvara i obegränsad mängd till tjärbränningen. Tjäran var en viktig exportvara över Nykarleby. Staden har ju som bekant tjärtunnan i sitt vapen. Småningom har torp bildats här, mark brutits. Vid slutet av 1800-talet torde här ha bott mellan 60 och 70 personer, nu finns här 11 personer, flyttar Carlssons återstår 8.

- Till Nykarleby stad, där också mejeriet finns, har man 7 kilometers väg. Två mejeriresor per vecka har man också att räkna med. Man saknar elektrisk ström i Sorvist och det är nog ett stort handikapp. Engång hade man faktiskt eget kraftverk vid en bäck. Men i Sorvist finns bilar och traktorer. I Sorvist ångar statsjärnvägarnas tåg förbi ett stycke från gårdarna. I Sorvist ser man statsbolaget Harjavaltas högspänningsledningar dra norrut.

-  Sorvist är isolerat men tekniken snuddar vid gårdsknuten.


Bert (Vilhelm Nyby) i Österbottniska Posten september 1962.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:


Den 6 mars 2014 fotar jag en panoramaserie i Sorvist och återser de månadsgamla kattungar jag fotade för några år sedan – välbehållna, vuxna Sorvistkattor. Här får de leva i samspel mellan naturen och mänskan.”Före.””Efter.”Bonings- och uthus i Sorvist. Montage. Förstoring.”På en byväg om våren ...” Förstoring.


Och angående dagens befolkning pratade jag med Lars Nyman, boende i Sorvist sen 15 år tillbaka. När han flyttade dit bodde där 4–5 personer. Förutom Lars familj finns nu familjen Gustav Villman och ytterligare några personer, sammanlagt i detta nu 18 personer. Den procentuella ökningen avsevärd, precis som i Lippjärv.Läs mer:
Mer om Sorvist.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2014-03-09, rev. 2014-04-27 .)