Nykarleby i ”Efter 1809”

Boken är inte sidnumrerad i vanlig ordning, i stället finns årtal. Under följande sidor har jag funnit material om Nykarleby:

 

1801 Gästgiveriet Juthas.
1809 von Döbeln.
1817 Resebrev.
1832–33 Rödsot.
1854 Krigsoro.
1855 Folkmängd.
1857 Branden. Egentligen brann staden 1858.
1862–63 Kuddnäs.
1880 Brunnsholmen – idylliskt utvärdshus i Nykarleby. Brunnshuset, Moster Mari Sarlin, Brunnsholmens danshus, Om Brunnsholmarna (citerat ur Wichmann 1920).
1882 Taxering.
1887 Seminariekollegiet. Bröllopsinvitation.
1890 Bröllop på Brunnsholmarna. Folkmängdsförändringar.
1890–91 Kvasimarknaden i Nykarleby.
1891–92 Det nya måtttsystemet.
1892–93 Brunnsholmarna rivs.
1892–93 Släkten Benzelstjerna utdöd.
1893–94 Slarv-Forsberg”.
1894–96 Idrottens segertåg. Taxering. Stadskvarnen.
1898 Till Karl August Tavaststjerna av Mikael Lybeck. Hur Topelius ”Björkens visa” kom till. Fotografi av Topelius.
1899 Kovjoki station. Interiör från Helsingfors bank, numera Nordea.
1900 Folkmängd. Högt beskattade privatpersoner. Interiörer från Caséns handelsbod och Olga Svanströms modeaffär.
1913 Bankskandal; Nykarleby Aktiebank.
1920 Stadens 300-års jubileum. Befolkning.
1928 Fornfyndet höggs till ved.
1943 Reseberättelse.
1968 Kuddnäsinteriör och vattentornet.
1969–80 Vi är stadsbor nu av Anita Wikman och ”Att komma tillbaka till en by” av Lars Huldén.