Lions Club Nykarleby 1965–2005Klubbfunktionärer för tiden 1965–2005

År

Ant.
medl.
President Sekreterare Kassör
1965–66 24 Alix Ström Henry Grönlund Anders Nyman
1966–67 28 Fjalar Zittra Ragnar Damberg Hugo Nybäck
1967–68 30 Manne Bergman Bror Ceder Armas Pihlainen
1968–69 31 Rolf Backman Håkan Hernberg Kurt Udd
1969–70 31 John Strang Gunnar Nylund Gustav Bergfeldt
         
1970–71 31 Johannes Swels Bertil Nordström Börje Haglund
1971–72 31 Bengt Kummel Anders Nyman Rolf Asplund
1972–73 32 Henry Grönlund Hugo Nybäck Göran Vikström
1973–74 33 Ragnar Damberg Börje Haglund Rafael Riissanen
1974–75 33 Birger Ringvall Bo Semskar Erik Sund
1975–76 31 Gunnar Nylund Kristian Sundqvist Birger Fredriksson
1976–77 33 Bror Ceder Leo Grön Birger Blomström
1977–78 33 Håkan Hernberg Peter Hellman Nils Lundqvist
1978–79 34 Rolf Asplund Ulf Nybäck Odis Blomstedt
1979–80 30 Anders Nyman Kaj Rasmus Leif Sjöholm
         
1980–81 28 Birger Fredriksson Odis Blomstedt Stig Sundkvist
1981–82 30 Leo Grön Leif Sjöholm Bengt Kronqvist
1982–83 33 Odis Blomstedt Ulf Knutar Göran Sandkvist
1983–84 31 Kaj Rasmus Ralph Ström Evald Nordling
1984–85 32 Ulf Nybäck Markku Ranta Wäinö A. Kivinen
1985–86 33 Leif Sjöholm John Strang Matti Ranta
1986–87 33 Bengt A. Sandvik Håkan Kivinen Leo Grön
1987–88 33 Ulf Knutar Lars Edman Krister Backlund
1988–89 36 Ralph Ström Gustav Hofman Bror Åström
1989–90 35 Evald Nordling Krister Backlund John Strang
         
1990–91 33 Markku Ranta Bengt A. Sandvik Rolf Björkskog
1991–92 35 Håkan Kivinen Birger Fredriksson Paavo Tyni
1992–93 36 Matti Ranta Ulf Nybäck Håkan Hernberg
1993–94 35 Gustav Hofman Nils Skutnabba Sten Häggblom
1994–95 35 Krister Backlund Johan Frilund Kaj Rasmus
1995–96 33 Rolf Björkskog Sten Häggblom Gustav Hofman
1996–97 34 Paavo Tyni Sture Sundqvist Matti Ranta
1997–98 33 Nils Skutnabba Pekka Siekkinen Håkan Kivinen
1998–99 32 Sten Häggblom Rolf Björkskog Johan Frilund
1999–00 34 Bjarne Östman Anders Sjöholm Michael Kronlund
         
2000–01 33 Johan Frilund Michael Kronlund Pekka Siekkinen
2001–02 37 Sture Sundqvist Tommy Sjöström Nils Skutnabba
2002–03 36 Pekka Siekkinen Ulf Knutar Rolf Björkskog
2003–04 36 Michael Kronlund Markku Ranta Sture Sundqvist
2004–05 35 Anders Sjöholm Bjarne Östman Johnny Forsman

Plock ur årsberättelserna

[Ibland gör jag sticksprovskontroller för att se hur bra "täckningen" är över stadens befolkning. Den här gången blev det  35 av 43 eller 81 %. Fler koller.]


Alix Ström 1965–66
: Klubben har anordnat fem lotterier samt en gissningstävling till förmån för den påtänkta Idrotts- och ungdomsgården. LC Nykarleby har medverkat vid bildandet av en lionsklubb i Jeppo. Faddrar blev Alix Ström, Fjalar Zittra och Henry Grönlund.


Fjalar Zittra 1966–67: Bröderna och ladies besökte LC Steinkjer i Norge. Med LC Sollefteå knöts vänskapsband. Fyra bröder jämte ladies på fest i Sollefteå. Önskekällorna andra året utplacerade. En friluftsfest tillsammans med Rotary till förmån för idrotts- och ungdomsgården. I ett brev till klubben meddelades att en damklubb bildats 7 oktober 1966, "vars syftemål är att stödja och hjälpa klubben i dess verksamhet. "En konditionslänk i terrängen kring Juthbacka samlade ett 30-tal lionsbröder, även från grannklubbarna.


Manne Bergman
1967–68: I distriktets verksamhetstävlig placerade sig klubben på första plats inom första området (Keto-projektet). Vid parkfesten 27.8-67 besöktes klubben av Henning Lundström och Ivan Sjöberg med lady från Sollefteå. Från kabeldragning vid Kanäs gick hela inkomsten till idrotts- och ungdomsgården. I en skidtävling med Rotary-bröder som motståndare vann lions med bred marginal. En trafikgissningstävling, som bestod i att gissa hur många motorfordon som passerade stora bron den 15.5.1968, arrangerades.


Rolf Backman 1968–69: En venetiansk afton anordnades tillsammans med Rotary till förmån för Nykarleby museum. Korvförsäljningen vid idrotts- och ungdomsgården gav ett netto på 1700 mk under året. Ladies delade ut blommor och penninggåvor till julen till ensamstående hjälpbehövande. Pimpeltävling arrangerades vid Andra Sjön med 119 deltagare. Ett 8-mannalag deltog i en kombinerad sim- och skidstafettävling i Jakobstad och vann. Segelsällskapet Ägir fick en donation av klubben. En boda byggdes och placerades på Roparsand för talpedagogisk verksamhet. Ett 30-tal fågelholkar spikades ihop av flitiga bröder.


John Strang 1969–70: Familjefest på Idrotts- och ungdomsgården. Julfest på Döbeln tillsammans med LC Kronoby. Frihemmet fick en TV-apparat. Bröderna gav blod. Penninginsamling för en hårt drabbad familj. I samband med pimpeltävling anordnades flygning med Bo Sippus vid Loppan. Klubben vann en stafettävling med 3-mannalag med snöskoter. Medlemmarnas närvaroprocent på månadsmöten blev första gången 100. Skriftlig inbjudan till mötena infördes.


Johannes Swels 1970–71: Nykarleby stad höll 350-års jubileum och klubben uppvaktade med blommor. Klubben 5-årsfest avlöpte "med stor värdighet". En intensiv frågesportverksamhet kännetecknade året. I en stort upplagd final på Idrotts- och ungdomsgården vann Nykarleby zontävlingen. William Hägg från Vasa var frågeledare och enväldig domare. I en av Centrallaget Enigheten donerad pokal var första inteckningen vår. Östervall Åldringshem fick psalmböcker och en koralbok. En elev i Svenska Blindskolan fick en penninggåva och ortens skolor fick stipendier.


Bengt Kummel 1971–72: Bertel Klockars var klubbens gäst och förevisade ljusbilder från Norge. Anders Nordström förevisade film inspelad under stadens jubileumsfestligheter. Julfest firades denna gång tillsammans med LC Munsala på rest. von Döbeln. Ladies kom med en julgåvocheck och mössor till bröderna vid korvförsäljningen. Olika aktiviteter anordnades för den landsomfattande Röda Fjädern-insamlingen. En tillställning tillsammans med Munsala-bröderna på Idrottsgården samlade ca 700 personer. Aktiviteten "Väderkvarn" uppföljdes med 1000 lotter. Lyckebo Daghem i Jakobstad fick en pelarborrmaskin och Barnhemmet Sparvboet en radioapparat.


Henry Grönlund 1972–73: Majniemi fick nytt tak med brödernas hjälp och villaområdet röjdes från sly. En skrotinsamling gav 10200 kg skrot. I DG: s utlysta konditionstävling skidade och gick bröderna ihop 8875 km. Vid zonmöte i Oravais i februari fick vår klubb "Röda Fjädern"-utmärkelsen. Till enskilda och organisationer gavs sammanlagt 5100 mk i bidrag. I tio tidningsartiklar hade pressen under året uppmärksammat LC Nykarleby.


Ragnar Damberg 1973–74: Klubben var representerad vid lady Olga Swels begravning i Vörå den 7 april. Till Juthbacka Semesterhems invigning skickade klubben blommor. En bra aktivitet var pappersinsamlingen. Den s.k. Rooska stenmuren på Källbacken var föremål för röjning och uppsnyggning. Några idrottsstipendier utdelades till aktiva damer.


Birger Ringvall 1974–75: Klubbens största aktivitet blev Operation Röda Hjärtat. Två gånger arrangerades vägspärrar på alla vägar in till stadens centrum. Totala resultatet blev 14576 mk genom försäljning av glashjärtan, nålar och fästor. Korvförsäljningen gav ett netto på 6000 mk och skrotinsamlingen gav 9700 kg. Klädinsamling för flyktingar på Cypern anordnades. En familjemotionsdag anordnades av Lady Lions på Loppan.


Gunnar Nylund 1975–76
: 10-års jubileet hölls med "erforderlig pompa" den 8 november 1975. Med på festen var representanter för tio lionsklubbar jämte Nykarleby Rotary Club. Dessutom var staden representerad och telegram erhölls från några klubbar och lionsvänner. I båtlotteriet såldes 4029 lotter, "ett talande bevis på sann lionsanda i klubben", som sekreteraren skrivit. En välbesökt barnfest anordnades under sommarmånaderna. Broder Alix fick Key-utmärkelsen för god medlemsvärvning. Broder Roger fick ett glashjärta för god insats som hjärtombud. Ladies förärades av bröderna med Lions 25-års jubileumsmedalj, en bjällra och en ordförandeklubba. Två sorgebud, bröderna Ragnar Damberg och Nils Nordling avlidit under året.


Bror Ceder 1976–77: Damernas 10-års jubileum hölls 23 oktober. Älgspeglar uppsattes av bröderna. Frågesporten på månadsmötena var uppskattat inslag. Tretton bröder blev tilldelade 10 års 100 % närvaromärken. De duktiga pojkarna var Rolf Backman, Manne Bergman, Bror Ceder, Birger Fredriksson, Henry Grönlund, Håkan Hernberg, Anders Nyman, Birger Ringvall, Alix Ström, Erik Sund, Stig Sundkvist, Johannes Swels och Fjalar Zittra. Broder Rolf Herler gick bort under året.


Håkan Hernberg 1977–78: Luciafesten blev en stor framgång. Ladies hjälpte till med kläderna och utrustning. Lucia arrangerades tillsammans med Munsala och Jeppo LC. Önskekällorna ansågs ohygieniska och aktiviteten indrogs. Kopior av protokoll sändes till LC Sollefteå och några grannklubbar. Sekreteraren betecknade frågesporten mellan zonens klubbar, då vår klubb blev femte. Älgsoppa såldes i många hundra liter på torget. Besök av vänklubben Sollefteå. LC Nykarleby bästa klubb inom regiontävlingen. En transfermedlem till klubben och broder Håkan blev VDG.


Rolf Asplund 1978–79: Broder Wäinö och lady Marianne på besök i USA och gäst hos därvarande klubbar. Tio personer gästade LC Sollefteå på 25-års festen. DG Pänkälä på besök samma kväll som Nykarleby-lucian besökte klubben. Älgsoppa kokades 270 l, mera skulle man kunnat sälja. Slyröjning vid riksväg 8. Ladies handlade vinterstövlar och underkläder åt vårt fadderbarn.


Anders Nyman 1979–80: Bastubygge med lotteri gav ett netto på 6344 mk. Pappersinsamlingen har blivit tradition. Luciafestligheterna i nejden har gått som bortflyttade broder Peter önskat, en tradition även den. Julfesten firades tillsammans med Rotary-bröderna och damerna. Ungdomsutbyte gav ett påtagligt resultat även för vår klubb.


Birger Fredriksson 1980–81: Klubbens ungdomsutbytesresenär Åsa berättar i ord och bild om sin vistelse i USA: Utbytesflicka från Kanada sex veckor i lionsfamilj i Nykarleby. Månadsmöte i Vasa i samband med klubbesök på Vasa Ångkvarn. 15-års jubileum på Juthbacka i februari 1981. Pappersinsamling höst och vår. Utfärd till Seljes för handikappade. Motionsdag. Korvförsäljningen fortsatte. Många bidrag och stipendier utdelades under året.


Leo Grön 1981–82: Pappersinsamling höst och vår (10,6–13,1 ton papper ) korvförsäljning vid idrottsgården, Annas öga lotteri, julfest tillsammans med Rotary klubben, besök till flygskolan i Kauhava. Broder Wäinö A. Kivinen vald till DG på distriktsmötet i Jakobstad. Lionsstipendiat från Kanada på besök.


Odis Blomstedt 1982–83: Försäljning av älgsoppa, glasögoninsamling, 134 par glasögon för vidare transport till U-länder, deltog i LC Oravais budkavle för taltidning, bastulotteri, pappersinsamling (ca. 7–20 ton). Utmärkelse distriktets bästa klubb.


Kaj Rasmus 1983–84: Traditionell pappersinsamling höst och vår, älgsoppa i november, LC Sollefteå besöktes i samband med deras 30-års jubileum, storaktivitet Röda Fjädern inbringade 21.750 mk. Zonfrågesporten vanns av LC Nykarleby.


Ulf Nybäck 1984–85: Försäljning av 400 1 älgsoppa, bastulotteri. Julfest firades tillsammans med Rotary på Rest. von Döbeln, inleddes arbetet med att utge en telefonkatalog. Nya testamentet i form av talböcker överlämnades till HVC och Hagalund. Klubben deltog i zonens frågesport


Leif Sjöholm 1985–86: Klubben firade 20-års jubileum den 26.10 på Rest. von Döbeln. Ny jubileumsfond grundades. Pappersinsamling på hösten: Klubben bidrog till den landsomfattande cancerinsamlingen. Zonfrågesporten i Vörå vanns av LC Nykarleby. Arbetet med telefonkatalogen fortsätter.


Bengt A. Sandvik 1986–87: Gemensamt med LC Jeppo och LC Munsala utgavs en telefonkatalog som gav klubben ett netto på 11.400 mk. Bastulotteriet gav ett tillskott i kassan på ca. 13.000 mk. Lucia-aktiviteten drogs i år av LC Nykarleby. Som arbetsaktivitet byggde bröderna en farstukvist åt en ensamstående pensionär. LC damerna firade 20-års jubileum. Teaterbesök tillsammans med ladies. LC Nykarleby vann årets volleybollturnering. I frågesporten gick det inte så braUlf Knutar 1987–88: Anskaffades trygghetstelefoner för åldringar inom klubbens verksamhetsområde. Blodgivning. LC Nykarleby hemförde vandringspriset vid zonens frågesporttävling. Pappersinsamling, talko för Kovjoki jernväg. Diskuterades möjligheten att anhålla om bidrag från LCIF-fonden för Nykarleby sjukhem. Julfesten anordnades gemensamt med LC Jeppo och LC Munsala. Bastulotteri anordnades.


Ralph Ström 1988–89: Rekord i pappersinsamlingen (28.8 ton), bastulotteri. Vårt lionsdistrikt erhållit 44.943 US dollar som bidrag från LCIF, kan även räknas som klubbens aktivitet. Den 16 maj överräcktes checken till Stiftelsen för Nykarleby sjukhem av förbundsordförande Carl-Johan Björk och DG Kalervo Latvala. Teaterbesök i Vasa, zonfrågesport på Juthbacka. Klubben understöder Qvest-programmet. Friluftsaktivitet vid Andra sjön.


Evald Nordling 1989–90: Vedhuggning åt pensionär, pappersinsamling, julfesten firades tillsammans med Jogg-Mix. Storaktivitet Röda Fjädern utfördes under tiden februari–april. Blodgivning, trapprenovering åt pensionär. Distriktsmötet den 21 april arrangerades gemensamt med LC Jeppo och LC Munsala vid högstadieskolan, 42 klubbar deltog med totalt 189 personer. Konditionstest vid Norrvalla Rehabcenter under ledning av broder Bjarne Östman. Nattvandring i Jakobstad.


Markku Ranta
1990–91: Klubben firade 25-års jubileum på Juthbacka: Arbetstalkon vid Nykarleby sjukhem. Temperaturgissningstävling. Trettondagsbal firades med gäster från LC Jeppo och Nykarleby Rotary Club. Nykarleby sjukhem tilldelades 5.000 mk Ungdomsutbyte, Lena Ranta till Australien under 8 veckor. Gångtest och blodgivning.


Håkan Kivinen 1991–92: Utplacering av plogmarkeringskäppar. Ett förråd uppfördes åt en handikappad gemensamt av lionsbröderna. Älgsoppsaktivitet. Lions damerna firade 25-års jubileum. Trettondagsbal. Lusthuslotteri. Ungdomsutbyte. A. Nygård till Australien. Invalidcykel anskaffas och överlåts till den öppna hemvården. Blodgivning. Deltagit i zonens frågesport och volleybollturnering. Understöd till Sight First projektet.


Matti Ranta 1992–93: Broder Wäinö A. Kivinen tilldelades Melvin Jones medlemskap. Hastighetsmätarkontroll av brödernas bilar ordnades. Älgsoppsaktivitet i november. Seger vanns i zonens och regionens volleybollturnering. Trettondagsbal anordnades tillsammans med Rotary. Nya lionshalare anskaffades åt bröderna. Båtlotteri. Lionsbröderna och ladies var funktionärer när krigsveteranerna firade kyrksöndag den 14.3. Inköptes tvättmaskiner till två flyktingfamiljer. Friluftsdag arrangerades vid Andra sjön. Företagsbesök till Rettig.


Gustav Hofman 1993–94: Sommaren -93 gjordes inspelning av filmen "Småstadsberättelser". Lionsbröder och familjemedlemmar medverkade vid inspelningar bl.a. i kyrkan och på begravningsplatsen. Plogmarkeringar av landsvägar: Älgsoppsaktivitet. Företagsbesök till Jaro. Riksmarschen med 1071 prestationer utfördes. Broder Håkan Hernberg tilldelades Melvin Jones medlemskap. I krigsinvalidernas höstinsamling deltog lionsbröder som bilförare. Besöktes LC Sollefteås 40-års jubileum den 13.11. Sex lions – ladies deltog. Trettondagsbal. Båtlotteri med två båtar. Familjeaktivitet vid Tropiclandia med 30 deltagare. LC Nykarleby vann zonens volleybollturnering. Friluftsdag på Loppan 27.3.


Krister Backlund 1994–95: Plogmarkeringar av allmänna vägar, familjeaktivitet lingonplockning. Älgsoppsaktivitet i november. Skjutshjälp vid krigsinvalidernas insamling. Företagsbesök till Mirka i Jeppo. Broder Birger Fredriksson tilldelas Melvin Jones medlemskap. Seger i zonens volleybollturnering. Vasa Teater besöktes i januari. Traditionell trettondagsbal firades på Rest. von Döbeln. Båtlotteri. Zonens frågesport anordnades på Juthbacka. Familjeutflykt till Nanuq.


Rolf Björkskog 1995–96: Periodens stora händelse, klubbens 30-års jubileum på restaurang Juthbacka med inbjudna gäster från grannklubbarna, ortens Rotaryklubb och lionsklubben från Sollefteå. Uppvaktning vid avlidna chartermedlemmars gravar. Fem bröder, Manne Berman, Bror Ceder, Birger Fredriksson, Henry Grönlund och Erik Sund, erhöll 30-års charter chevron-utmärkelsetecknet och broder John Strang fick Melvin Jones medlemskap. Ur jubileumsfonden utdelades över 21.000 mark för ungdoms- och åldringsarbete på orten. En 30-års historik hade utarbetats. "Festen till alla delar lyckad" enligt verksamhetsberättelsen. Plogmarkering av allmänna vägar en bra aktivitet. Trafikskadad älgkalv gav anledning till älgköttsauktion. Bröder med som chaufförer åt soldater vid krigsinvalidinsamling. Luciafest på Normen. Företagsbesök på Rani Plast i Terjärv. Zonens frågesport med klubben som värd. Under perioden avled bröderna Stig Sundkvist och Wäinö A. Kivinen. Wäinö Kivinens fond grundades med medel donerade till minne av broder Wäinö. Klubbens medlemsantal vid periodens slut 33, varav 32 medlemmar uppnått 100 % närvaro.


Paavo Tyni 1996–97: Många aktiviteter under perioden, flera helt nya. Skogsröjning efter riksvägen Sorvist–Svinbacka. Slottning av vägrenarna efter riksvägen. Älgköttsauktion och försäljning av älgköttsoppa på stadens torg. Luciaarrangemang med grannklubbarna i Jeppo och Munsala. Krigsinvalidernas höstinsamling med bröder som ledsagare för soldaterna. Simhallsresa för handikappade till Vasa med 44 deltagare. Industribesök till Lillbacka-företaget i Alahärmä. Volleybollaget blev regionmästare. På O-distriktets årsmöte belönades broder Paavo med utmärkelsen årets president och klubben erkännande för 100 % närvaro under året. Broder Ulf Nybäck fick Melvin Jones utmärkelsetecken. Sanna Ström klubbens utbyteselev i USA. Under perioden uppvaktades LC Alahärmä för 35 år, Jeppo LC för 30 år, klubbens damer för 30 års verksamhet, LC Pedersöre för 25 år, ortens Rotary-klubb för 50 års verksamhet och LC Jakobstad-Pedersöre Linnéor på deras Charter Night-fest. Klubben fick en ny medlem under perioden och medlemsantalet 34. Brödernas närvaro för perioden 100 %.


Nils Skutnabba 1997–98: En stor skrotinsamling i samråd med Västra Finlands miljödistrikt våren -98 blev en lyckad aktivitet med bra ekonomisk utdelning. Bröderna sattes i funktion såväl under som efter insamlingstidens slut. Uppsamlingsställen fanns i Centrum, Munsala, Pensala, Ytterjeppo och Socklot. Plogmarkering i Pedersöre och Alahärmä. Bröderna byggde stor plastbåt för försäljning. Traditionella Lucia-arrangemang med grannklubbarna och trettondagsbal på Juthbacka. Reklamtavlor uppsattes i centrum av staden. Bröder ställde upp som chaufförer med egna bilar för krigsinvalidernas höstinsamling. Utfärd till Tropiclandia med ladies. Månadsmöte på Rettig Värme i Jakobstad med presentation av företagets personalchef broder Markku Ranta. Klubben deltog med lag i zonens frågesport och volleyboll. Klubbens julhälsning till avlidna bröders änkor framfördes av presidenten. Sanna Ström och Anna Nylund berättade om sina av klubben understödda resor till USA och Kanada. DG på besök ansåg klubben välskött och aktiv. Närvaroprocenten 100 % under perioden och klubben hade 33 medlemmar efter att en broder som transfer flyttat till Jakobstad.


Sten Häggblom 1998–99: Förnyad mötesordning, kopia av mötesprotokoll till bröderna. Koncentrering av bidragsutdelning, om möjligt två gånger per period. "Skrotinsamlingen blev succé", informerades om i septemberprotokollet. Klubbens Röda Fjäder-andel inbetald tack vare skrotinsamlingen. En dansk pojke och en tysk flicka hos värdfamiljer i Nykarleby efter ungdomsläger på Pörkenäs. Plogmarkering. Vedsågartalko hos hjälpbehövande och bidrag till olycksdrabbad yngling för datoranskaffning. Det s.k. Lettland-projektet fick bidrag. Tillstånd för båtlotteri sökt. Luciafest på Normen och trettondagsbal på stadshotellet i Jakobstad. Fadderklubben LC Munsala uppvaktad på 40-års fest. Friluftsdag på broder Evalds sommarstuga. Månadsmöte på Kauhava flygflottilj i februari. Kommitté utsedd för ansökan om medel från LCIF-fonden för ny invabil till sjukhemmet. Lionsklubbarna på orten utlovat gemensamt ett kännbart belopp för finansieringen. Avlidna bröders änkor ihågkomna liksom inför tidigare jular och skolstipendier enligt gammalt mönster utdelades på våren. Broder Paavo Tyni tilldelad Melvin Jones utmärkelsen. Klubbens medlemmar 32 vid periodens slut.


Bjarne Östman 1999–2000: Båtlotteriet gav bra nettoresultat. Vinnarlotten såld i Vasa av lady Singa, båten till Joensuu. I Seljesrodden belade klubbens lag andra plats, 1 sekund från seger. Bröder som prylförsäljare i augusti på Juthbacka-marknaden. Reklamskyltar i staden högt på presidiets aktivitetslista. Lotteri införs på månadsmötena för stärkande av administrationskonto. Vinnaren "får" skaffa pris till följande omgång. Motionskampanj som tävling mellan klubbarna införs. Millenniumbalen på trettondagen. Plogmarkering. Dikesröjning. Vedhuggning åt åldring på socialens begäran. Klubbröder som chaufförer på krigsinvalidinsamling. Kuortanerodden Kuortane–Nykarleby. Klubbens ansökan om bidrag ur LCIF-fonden för invabil till sjukhemmet gav resultat. Två bröder ansökt privilegierat medlemskap i klubben. Distriktsmötet i Vetil gav besked! Nykarleby LC bästa klubb i O-distriktet, bästa organiserade klubb, bästa Röda Fjädern-kampanjledare, bästa president i regionen. Brödernas närvaro under perioden 100  %. Vid periodens slut 34 medlemmar.


Johan Frilund 2000–2001: Många av tidigare aktiviteter återkom. Juthbacka-marknaden, plogmarkering, krigsinvalidernas höstinsamling. Lucia med kröningsarrangemang på torget i samråd med grannklubbarna. Reklamskyltar såldes och utplacerades, Kuortane–Nykarlebyrodden, motionskampanj, teaterbesök, frågesport i klubben och i zonen, friluftsdag, försäljning av köttsoppa. Nytt var läggning av tak på Marthagårdens uthusbyggnad och aktivitet för kyrktak i Lettland. Företagsbesök med månadsmöte på Jakobstadsnejdens Telefon i grannstaden. Flera styrelse- och månadsmöten hölls på Marthagården några på restaurang v. Döbeln och avslutningsfesten för perioden på restaurang Juthbacka. Sami Siekkinen berättade om sin vistelse i Italien och en utbyteselev från Turkiet var hos två värdfamiljer under sommaren. I slutet av perioden fick klubben ett sorgebud, då broder Håkan Kivinen oväntat gick bort. Hans minne hedrades av klubbröderna. Medlemsantalet blev 33 och närvaron 97 % för perioden.


Sture Sundqvist 2001–2002: Några plock ur verksamhetsberättelsen: I centrum har sålts reklamutrymme för företag. Trettondagsbalen en populär aktivitet. Plogmarkering utförd i oktober. Luciaarrangemang också detta år. Bröderna aktivt med i zonens motionskampanj, i tjärrodden och i krigsinvalidinsamlingen. Hjälpsamma bröder med som chaufförer på DG:s besök i distriktets olika klubbmöten. Byggtekniska kunskaper av bröderna har bevisats genom målning och reparation av bostadshus. Nejden har snyggats upp genom skrotinsamling. Kortare aktiviteter såsom julkortsförsäljning, frågesport, soppdag, företagsbesök samt friluftsdag tillsammans med ladies. På vårmötet intogs fyra nya bröder som medlemmar. Klubbroder Paavo aktiv DG under perioden med bröderna Nils och Ulf som medhjälpare som sekreterare resp. kassör. Saga Enroth klubbens utbyteselev i Canada. Lady Birgit Tyni och broder Bengt A. Sandvik belönade med Melvin Jones utmärkelsen och DG Paavo med Riddar Orden. Tack vare aktiv värvning steg medlemsantalet till 37. Närvaron för perioden 98,1 %.


Pekka Siekkinen
2002–2003: Många reklamskyltsplatser sålda i centrum. Skrotinsamlingen gav gott ekonomiskt resultat och "synliga spår" i nejden. Juthbackamarknadens "dygnet runt" aktivitet och Luciafirande samt juluppvaktningar som tidigare. Trettondagsbalen lockade ca 100 deltagare. Soppdag, friluftsdag och deltagande i tjärrodden även nu. Båtloppis ny lyckad aktivitet med bra publikuppslutning. Glasögoninsamling även i Nykarlebyklubben. Takreparation hos lady Margareta av byggkunniga bröder. Klubbmedlemmars bastukväll i sjukhemmet som tack för medverkan i höstens krigsinvalidinsamling. Zonens frågesport i Kimo vanns av vårt klubblag. Ett s.k. Narkotika-forum 2002 för framtida användning bl.a. inom zonen utarbetat av två unga klubbröder. Unga fredsaffischtecknare premierade. Olika organisationer och enskilda erhållit kännbara bidrag under perioden. Broder Tommy berättat om sin USA-vistelse och Sara Enroth om stipendieresan till Kanada. Charterbröderna Bror och Erik tilldelats specialmärken vid fyllda 70 år. Broder Paavo medlem av förbundsstyrelsen under perioden.


Michael Kronlund 2003–2004
: Presidentens tema för verksamhetsåret: Åldringar och åldringsvård, trivsel inom klubben. Skrotinsamlingen den viktigaste inkomstkällan. Presidenten aktiv försäljare av reklamskyltsplatser. Nu även egen LC Nykarleby-skylt. Till klubben kom ca 50 teckningar i fredsaffischtävlingen. Bröder deltog även i höstens insamling för krigsinvalider, liksom i plogmarkeringar av vägar i Larsmo. Julkortsförsäljning genomfördes enligt målsättningen. Trettondagsbal på Rävgrytan och friluftsdag vid Tullmagasinet vid Andra sjön, där Andrasjödagen i maj blev en besvikelse på grund av annulleringar från företagare. Lucia-aktiviteten gick på rutin. Ett stort antal stipendier och bidrag utdelades till bl.a. 16 olika skolor. Två chartermedlemmar blev uppvaktade under året. Broder Manne fyllde 80 år och beviljades av Finlands Lions förbundsstyrelse Medalj of Merit, utmärkelse för aktivt och långt lionsarbete. Broder Birger fyllde 70 år och utnämndes till Årets Lion i O-distriktet, speciellt aktiv som medlemsvärvare och dragare av skrotinsamlingen. Två långvariga medlemmar har slutat i klubben. Efter att en ny transfermedlem kommit med och en ny broder börjat, blev medlemsantalet vid periodens slut 36. Avslutningsfest hos presidenten och lady Helena.


Anders Sjöholm 2004–2005: Presidentens tema för verksamhetsåret: Medlemsvård och datorisering. Skrotinsamlingen liksom försäljning av reklamskyltsplatser fortsättningsvis goda inkomstkällor. Plogmarkering och huggning av käppar för Lettlandskommittén. Krigsinvalidernas insamling och Lucia-arrangemang enligt känt mönster. Röda Fjädern 2006-kampanjen inleddes med julkorts- och pinsförsäljning. Trettondagsbal och friluftsdag. Andrasjödagen lockade flera utställare än förgående år. I zonens frågesport vann bröderna. Vinst blev det också i zonens motionskamp. En egen båt färdigställdes och LC Jeppos del i en andra båt inlöstes. Tjärrodden räddad. Marthagården målades. Arkivuppdatering. Stipendier och bidrag. Asienkatastrofen, Malmska barnavdelningen, Nykarleby forsfarare, Räddningshelikopter Pete, avgift för nybildade LC Nykarleby/Älvor, några bidragsmottagare. Rekreationstjänster från sjukhemmet åt äldre medlemmar nyhet. En donation av lady Marianne till Wäinö A. Kivinens minnesfond mottogs och fondens namn ändrades till Wäinö och Marianne Kivinens fond. Syftet med fonden oförändrat. Två långvariga medlemmar slutat, en ny medlem börjat. Medlemsantalet nu 35.

[Inf. 2007-03-13.]

 Wäinö A. Kivinen klubbens första distriktsguvernör


Wäinö Kivinen .
Wäinö Kivinen


Att jag vågade ställa upp som en distriktsguvernör var nog tack vare det stöd jag kände från egen klubb. Jag visste att jag kunde få hjälp av egna klubbmedlemmar i frågor där jag kände mig svag. Det här säger Wäinö A. Kivinen när han blickar tillbaka på året som distriktsguvernör. Broder Wäinö ledde distrikt 107-0 under verksamhetsperioden 1982–83. Att jag blev vald med över 50 procent i första valomgången var nog broder Håkan Hernbergs förtjänst. Han höll nämligen ett utomordentligt presentationstal, tillägger Wäinö Kivinen. Broder Wäinö var på förslag till distriktsguvernör redan 10 år tidigare nämligen för åren 1972–1973. Den gången fick han färdiga papper – bara att skriva under. Wäinö hade inte ens blivit tillfrågad av någon klubb inom F-distriktet dit vi hörde på den tiden. Men Wäinö tackade nej genom att skriva ett brev och sända alla papper tillbaka till Euroafrican Managern Uuno Vesanen. Jag hade då ingen möjlighet att ta emot DG-posten på grund av min arbetsbörda. Men jag lovade att återkomma efter tio år hade gått. I berättelsen över verksamhetsåret berömmer Wäinö de 49 klubbar som inom 107-0 för deras livliga verksamhet och höga närvaroprocent. Medeltalet för hela distriktet låg på 94.48 procent och bland de få klubbar som lyckades hålla en hundraprocentig närvaro finns Nykarleby. Wäinö besökte alla 49 klubbarna i distriktet. Vidare deltog han i alla fyra distriktstyrelsemöten. Dessutom var han med när LC-Pietarsaari, LC-Nedervetil och LC-Kortesjärvi höll jubileumsfest. Några zonmöten deltog han också i liksom vid regionens volleybollmästerskap och vid distriktmästerskapsspelningarna i Jakobstad. Wäinö Kivinen har alltså fått erfara att en distriktsguvernör jämt och ständigt måste vara på resandets fot. Det började med Lions Internationals 65 årskongress sommaren 1982 i Atlanta, USA. Dessutom deltog han i bl. a i Lions Euroforum som hölls i Lugano i oktober 1982. Wäinö A. Kivinen har alltid varit som en "far" för oss andra blodsbröder. När vi andra är osäkra i någon fråga har Wäinö alltid förlösande svaret. Han började som Lion 1959, var med när Lions Club Munsala bildades och var president där verksamhetsperioden 1965–1966. År 1966 kom han som transfermedlem till Nykarleby klubben. Wäinö fick klubbens första Melvin Jones utmärkelse 1993 och vid LC Nykarlebys 25-års jubileum fick han 40-års medaljen. Zonordförande var han 1967–68 och regionordförande 1969–70. Wäinö har dessutom utsetts till ständig medlem i LC Nykarleby.

Leif Sjöholm


Lady Marianne och broder Wäinö tillsammans med två blinda ungdomar som hörde till en Leo Club under deras Amerikaresa.
Lady Marianne och broder Wäinö tillsammans med två blinda ungdomar som hörde till en Leo Club under deras Amerikaresa.

[Inf. 2007-03-19.]

 

Paavo Tyni klubbens andra distriktsguvernör


Birgit och Paavo Tyni.
Birgit och Paavo Tyni.

Mitt samtycke till att ställa upp som O-distriktets guvernörskandidat var nog en lång och övervägd process. Uppgiften skulle bli närapå heltidsarbete med balansgång till yrkesutövningen och familjen. Inom Lions-rörelsen har jag varit medlem sedan 1988 och i princip har jag inte nekat till anförtrodda åligganden.

Paavo var president perioden 1996–1997 och zonordförande perioden 1999–2000. För Melvin Jones medlemskap och Arne Ritari medlemskap är jag tacksam gentemot klubben. I O-distriktet är det sed att sköta guvernörssysslorna turvis mellan regionerna och 1:sta regionens tur var perioden 2001–2002. Före detta fick Paavo skolning som vicedistriktsguvernör 2000–2001. På LC Nykarlebys förslag valdes Paavo till DG på årsmötet med 1600 lions godkännande.

Distriktsguvernörsperioden föregicks av en intensiv skolningsvecka under internationella conventionen i Indianapolis, USA, i juni 2001. Där samlades 193 länders guvernörer med ladys för gemensam skolning. Denna resa gav en djup inblick i den internationella Lionsverksamheten. På denna resa fick Paavo äran att överräcka LC Nykarlebys bordsstandar till LC Internationella kontoret i Chicago.

Resan till Reykjavik på Island januari 2002 där den nordiska Lions kongressen ordnades förstärkte vårt samarbete inom Norden. Till guvernörens uppgifter hör deltagande i 4 guvernörsrådsmöten och att ordna 4 distriktsmöten i eget distrikt. Klubbesöken till distriktets 52 klubbar var givande och idérika.

I Lions förbundsstyrelsen var Paavo medlem perioderna 2002–2004. Uppgiften att närmast sköta juridiska ärenden betydde många resor under åren.

Lady Birgit skötte samarbetet till klubbarnas ladys och hjälpte honom med många olika sysslor så därför ett stort tack till henne. På klubbesöken deltog många av klubbmedlemmarna och jag kände ett stort stöd av dessa, och därför mitt speciella tack till Lions i LC Nykarleby.

Rolf Björkskog


Broder Paavo och Lady Birgit.
Broder Paavo och Lady Birgit.

[Inf. 2007-03-19.]John Strang, Rolf Björkskog och Gustav Hofman (2005) Lions Club Nykarleby 1965–2005.
Leif Sjöholm tillhandahöll och Stig Haglund digitaliserade.


Fortsättning: Jubileumsårets klubbmedlemmar.
(Inf. 2007-03-13, rev. 2017-11-26.)