Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957
av Hans von Schantz
Lärare och övrig personal


vid Nykarleby seminarium 1873—1957

[För att minska på bokens omfång har man i normal ”matrikelordning” använt mängder med delvis inkonsekventa förkortningar, som jag efter bästa förmåga skrivit in i klartext, för att göra sammanställningen mer lättläst. Mellanslag i datum är borttagna.]


Portr
ätten har ingått i seminariets 50-årsskrift 1923.


I. Ordinarie lärare
1. Direktorer
2. Lektorer (kollegor)
3. Överlärare
4. Övningsskollärare
II. Vikarierande lärare
1. För lektorer (kollegor)
2. För övningsskolans lärare
III. Timlärare
1. Seminariet
2. Övningsskolan
IV. Verkmästare
V. Trädgårdsmästare
VI. Kosthållerskor
VII. Kanslibiträden
VIII. Vaktmästare m. fl.I. ORDINARIE LÄRARE1. DIREKTORER


CONRADI, Frans Edvard
* 21.2.1812. Direktor: 13.3.1873—31.12.1880. Historia och geografi Pensionär 1881. † 29.2.1888.


SUNDWALL, Fredrik Wilhelm

* 1.12.1843. Fil.mag. Direktor: januari 1881—1886. Religion och psykologi. † 7.4.1929.


SCHALIN, Zacharias
* 2.3.1854. Fil.mag. Teol.kand. Prästvigd. Direktor: Sommaren 1886—31.7.1904. Religion och psykologi, från 1901, religion, från 1903 religion och trädgårdsskötsel. Pensionär 1904. † 21.9.1938.


HEDSTRÖM, Erik Gustaf
* 11.5.1852. Fil.mag. Direktor: 8.2.1905—1.9.1911. Gymnastik och hälsolära. Pensionär 1.9.1911. † 3.4.1923.


WICHMANN, Viktor Karl Emil
* 24.8.1856. Fil.mag. Direktor: 23.10.1912—1.9.1916. Pedagogik, psykologi, historia och geografi 1912—15; pedagogik, psykologi och historia. 1915—. Pensionär 1916. † 21.1.1938.


HAGFORS, Karl Johan
* 17.10.1860. Folkskollärare. Fil.dr. Direktor: 2.5.1917—17.10.1930. Svenska. Pensionär 1930. † 26.10.1939.


FOUGSTEDT, Nils Alarik
* 22. 2, 1871. Sacr.min.kand. Fil.kand. Direktor: 13.5.1931—1.8.1938. Religion och finska samt biblioteksvård från 18.9.1937. Pensionär 1938. † 17.12.1943.


v. SCHANTZ, Hans Fredrik Emanuel
* 26.3.1903. Teol.lic. Direktor: (utnämnd 31.1.1939) 1.7.1939—. Religion, finska och biblioteksvård, sedan 20.8.1953 dessutom pedagogik och psykologi (delvis). [von Schantz blev den siste.]2. LEKTORER (KOLLEGOR) VID SEMINARIET


AHLBECK, Knut Rafael
* 24.12.1909. Folkskollärare. Sånglärare. Lektor i sång och musik 1.2.1939—.


BOXSTRÖM, Bruno Adalbert
* 1855. Fil.kand. Lektor i historia, geografi och pedagogik från maj 1882, erhöll samma år transport till Sordavala seminarium. † 13.4.1921.


BÖÖK, Niilo
* 15.11.1884. Gymnastiklärare. Lektor i gymnastik, hälsolära och geografi 31.1.1919—24.8.1932. Sjukledig i olika repriser. † 24.8.1932.


Lektor N. Böök


CASTRÉN, Maria
* 26.8.1871. Musiklärare. Organist. Lektor i sång och musik 1.8.1930—26.8.1938. Pensionär 1938.


FORSANDER, Gunnar Emil Erland
* 21.6.1906. Fil.mag. Lektor i geografi, biologi och lanthushållning (utnämnd 16.3.1937) 1.8.1937—31.7.1956. Prodirektor 1955—56. Lektor vid Ekenäs seminarium 1956—57. Direktor från 1957.


FORSS, Johan Henning
* 23.12.1895. Gymnastiklärare. Fil.mag. Lektor i gymnastik, idrott och hälsolära 1.4.1955—.


FOUGSTEDT, Nils Alarik
* 22.2.1871. Sacr.min.kand. Fil.kand. Lektor i Religion och finska 10.6.1908—12.5.1931. (Pedagogik och psykologi 1916—17. Religion, biblioteksvård, fysik, kemi, finska 1917, religion, psykologi, biblioteksvård och finska 1919—20). Prodirektor 1917—31. T.f. direktor 17.10.1930—12.5.1931. Direktor 1931—38. † 17.12.1943.


HAGFORS, Karl Johan
* 17.10.1860. Folkskollärare. Fil.dr. Lektor i svenska och finska 1895—1900. Lektor i svenska 1900—17. Prodirektor 1912—17. T.f. direktor 1.9.1916—1.5.1917. Direktor 1917—30. † 26.10.1939.


HEDSTRÖM, Erik Gustaf
* 11.5.1852. Fil.mag. Lektor i gymnastik, hälsolära och naturkunnighet 1876—1905. Utbytte 1878 naturkunskap mot teckning och handarbete. (Gymnastik, hälsolära, botanik och zoologi 1900—02.) Prodirektor 1891—1905. T.f. direktor 1.8.1904—7.2.1905. Direktor 1905—11. † 3.4.1923.


HEIKEL, Frans Viktor
* 23.8.1842. Gymnastiklärare. Lektor i gymnastik, hälsolära och naturkunnighet 1873—76. † 27.7.1927.


KELLGREN, Alexander
* 26.2.1834. Fil.kand. Lektor i svenska och finska 1.3.1875—31.7.1890. † 3.9.1890.


HJELT, Albert Hjalmar
* 26.5.1851. Fil.mag. Lektor i matematik och naturkunskap 1878—79. Tjänstledig hela tiden. † 5.12.1925.


HOFFSTEDT, Hans Bertil Evald
* 21.7.1908. Fil.kand. Lektor i matematik, fysik och kemi (utnämnd 23.11.1937) 1.12.1937—1.2.1946. Tjänstledig 15.3.1945—31.1.1946.


HOLMQVIST, Johan Oskar
* 20.1.1886. Fil.mag. Lektor i svenska, historia och pedagogik (utnämnd 6.5.1926) 1.7.1926—31.7.1931, i svenska 1.8.1931—31.7.1955. Prodirektor 1937—55. T.f. direktor 1.8.1938—30.6.1939, 15.3.—10.6.1949, 5.5.—10.6.1950. Pensionär 1.8.1955.


HULDÉN, Isak Alfred
* 12.4.1888. Folkskollärare. Fil.mag. Lektor i historia, och pedagogik 1.8.1931—31.8.1953. Bibliotekarie 1939—41. Pensionär 1.9.1953.


ILLBERG, Fredrik Wilhelm
* 27.3.1836. Orgelnist och kantor. Lektor i sång och musik 1873—97. Pensionär 1897. † 23.1.1904.

 


INGBERG, Runar Alfons
* 8.5.1902. Gymnastiklärare. Lektor i gymnastik, idrott och hälsolära (utnämnd 23.1.1934) 1.8.1935—26.6.1953. † 26.6.1953.


JERNSTRÖM, Lars Arne
* 24.6.1879. Ritlärare. Lektor i teckning, slöjd och kalligrafi 4.1.1922—18.9.1937. Bibliotekarie 1931—37. † 18.9.1937.


Lektor
L. A. Jernström


KORSSTRÖM, Torsten Axel
* 24.11.1909. Teckningslärare. Lektor i teckning, slöjd och kalligrafi 1.9.1938—. Undervisat i psykologi 20.8.1953—.


KOSKIMIES (till 1906 Forsman), Iivari Eliel
* 1.5.1873. Fil.mag. Lektor i sång och musik 1.8.1898—30.4.1917. Undervisat i finska 1900—08, 15.3.—10.6.1911, i ryska 1916—17, i kalligrafi 1898—1900. Bibliotekarie 1905—17. † 12.3.1929.


Lektor
I. E. Koskimies


LINDSKOG, Josef
* 6.11.1826. Lektor i matematik, fysik, teckning och slöjd 1873—78. Prodirektor 1873—78. Pensionär 1878. † 1.5.1897.


Lektor
Josef Lindskog


LOBBAS, Kurt John
* 14.9.1914. Folkskollärare. Teol.kand. Pastor. Lektor i Religion och historia 1.1.1958—. Undervisat i pedagogikens historia.


MENNANDER, Adolf Fredrik
* 1.7.1861. Fil.kand. Lektor i matematik och naturkunskap med bokföring 21.1.1896—1.9.1925. Pensionär 1925. † 9.4.1929.


Lektor
A. F. Mennander


NYLUND, Otto Alexander
* 23.12.1879. Ritlärare. Kapten. Kollega i teckning, slöjd och kalligrafi 8.3.1905—31.12.1912. Lektor i samma ämnen 1.1.1913—30.6.1920. Undervisat i trädgårdsskötsel 1905—14. Pensionär 1.7.1920. † 19.12.1946. [N. hade villa på Djupsten.]


Lektor
O. Nylund


OLIN, Oscar Johannes
* 17.10.1889. Fil.kand. Lektor i svenska med historia och pedagogik 21.3.1919—13.5.1925. Tjänstledig 1.5.1922—13.5.1925. Avsked på begäran 13.5.1925. † 25.4.1946.


OLJEMARK, Karl Teodor
* 25.7.1870. Fil.kand. Lektor i matematik, fysik och kemi med bokföring 1.1.1926—31.7.1937. Prodirektor 1931—37. Pensionär 1937. † 7.3.1955.


RYDMAN, Arvid
* 25.6.1884. Gymnastiklärare. Lektor i gymnastik, hälsolära och geografi 1.8.1913—30.4.1917. Tjänstledig 1913—14. † 14.5.1953.


SAHLBERG, Sigurd Viktor
* 29.3.1889. Fil.kand. Lektor i geografi, naturalhistoria och lanthushållning 8.4.1920—17.6.1936. Lektor vid Ekenäs seminarium 1936—1956.


Lektor Sigurd Sahlberg


SIMOLIN, Johan Albin
* 19.6.1875. Teol.kand. Lektor i Religion och finska januari 1907—21.8.1907. Tjänstledig hela tiden. † 2.5.1942.


STRÖMBERG, Maximilian (Max)
* 10.8.1853. Fil.mag. Lektor i matematik och naturkunskap 1880—89. Prodirektor 1887—89. † 28.11.1889.


Lektor
Max Str
ömberg


SUNDWALL, Fredrik Wilhelm
* 1.12.1843. Fil.mag. Lektor i Religion, psykologi och pedagogik 1873—81. Prodirektor 1878—81. Direktor 1881—86. Direktor för Ekenäs seminarium från 1886. † 7.4.1929.


THORS, Carl-Eric
* 8.6.1920. Fil.dr. Lektor i svenska (utnämnd 9.11.1955) 1.1.1956—. Tjänstledig 1.1.1956—31.7.1957.


TÖTTERMAN, Klas Gustaf Albert
* 22.5.1864. Slöjdlärare. Kollega i teckning, slöjd och kalligrafi 1.8.1900—7.10.1902? Död. [16 april 1942].


WIKSTRÖM, Berndt Gunnar
* 7.5.1885. Folkskollärare. Sånglärare. Lektor i sång och musik (utnämnd 1.12.1919) 16.1.1920—8.2.1930. † 8.2.1930. [Foto.]


WICHMANN, Viktor Karl Emil
* 24.8.1856. Fil.mag. Lektor i historia, geografi och pedagogik 1885—1912. Prodirektor 1905—12. T.f. direktor 26.8.—30.9.1907, 8.11.1910—12.4.1911, 1.9.1911—22.10.1912. Direktor 1912—16. † 21.1.1938.


ÅSTRÖM, Åke Viktor
* 22.3.1898. Fil.mag. Lektor i matematik och naturlära 1.8.1946—. Prodirektor 1956—.3. ÖVERLÄRARE VID ÖVNINGSSKOLAN


BJÖRKVALL, Johannes Hjalmar
* 2.1.1878. Folkskollärare. Överlärare (utnämnd 20.12.1910) 20.8.1911—31.5.1944. Undervisat lärarkandidater i skolhållning.


HOLMBERG, Otto Georg
* 21.9.1889. Folkskollärare. Överlärare 1.8.1945—31.7.1956. Undervisat lärarkandidater i skolhållning. Pensionär 1.8.1956. T.f. överlärare.1.8.—21.12.1956. † 21.12.1956.


SPOLANDER, Karl Fredrik
* 24.10.1858. Folkskollärare. Överlärare 1900—1.9.1910. Undervisat lärarkandidater i skolhållning. † 24.9.1928.


ÅBERG, Nils-Erik
* 9.10.1916. Folkskollärare. Överlärare från 1.1.1957. Undervisat lärarkandidater i skolhållning.4. LÄRARE VID ÖVNINGSSKOLAN (NORMALSKOLAN)


BACKMAN, Ellen Sofia
* 1.1.1882. Folkskollärare. Lärare i de lägre klasserna (utnämnd 6.6.1928) 1.9.1928—31.7.1958. Pensionär 1.8.1958.


BJÖRKLUND, Karl Alexander
* 12.1.1868. Folkskollärare. Lärare i sammansatta klasserna 1.9.1900—25.6.1934. T.f. överlärare 18.4.—31.5.1904, läsåret 1910—11, 1914. † 25.6.1934.


BJÖRKVALL (f. Juselius), Edit Alina Vilhelmina
* 20.12.1878. Folkskollärare. Lärare i de lägre klasserna 23.11.1920—21.7.1927. † 21.7.1927.


FORS, John Arvid
* 8.8.1921 Folkskollärare. Lärare i de högre klasserna 18.11.1953—.


GUSTAVSSON, Erik Sigurd
* 8.1.1912. Folkskollärare. Lärare i sammansatta klasserna 1.8.1949—.


GUSTAVSSON, Runar Albin
* 7.3.1910. Folkskollärare. Lärare i de högre klasserna (utnämnd 17.5.1951) från 1.8.1951. Tillträdde icke tjänsten. Avgick 1.8.1951.


HOLMBERG, Otto Georg
* 21.9.1889. Folkskollärare. Lärare i de högre klasserna 26.11.1921—31.7.1945. T.f. överlärare 1.10.1943—30.5.1944, läsåret 1944—45, höstterminen 1956. Överlärare 1945—56. † 21.12.1956.


JERNSTRÖM (f. Gestrin), Ella Oihonna
* 28.11.1896. Folkskollärare. Lärare i de lägre klasserna 1.1.1931—12.9.1943. † 12.9.1943.


JOHANSSON, Gustaf Arthur
* 26.9.1880. Folkskollärare. Lärare i de högre klasserna 9.12.1919. Tillträdde icke tjänsten. Avgick 17.8.1921. † 30.3.1955.


KRONQVIST, Elsa Maria Alina
* 12.2.1904. Folkskollärare. Lärare i de lägre klasserna 1.8.1949—.


LINDEBERG, Tora Wilhelmina
* 15.2.1917. Folkskollärare. Lärare i de lägre klasserna 14.3.1945—31.7.1946.


NAUKLÉR, Johanna
* 9.8.1851. Folkskollärare? Lärare i småbarnsskolan 1878—1886. Död. [30 juli 1946]


NYBY, Anders
* 10.9.1853. Folkskollärare. Normalskollärare1880—82. † 6.12.1882.


NYLUND, Jenny Wilhelmina
* 28.1.1868. Fröken. Lärare i lägre avdelning 11.2.1916—31.8.1930. Pensionär 1930. † 18.4.1946.


Lärare
Jenny Nylund


RANCKEN, Johanna Maria Minnona
* 27.12.1848. Folkskollärare. Lärare i småbarnsskolan 10.4.1876—10. 6, 1881. T.f. normalskollärare 1876—början av vårterminen1880. Avgick 10.6.1881. † 29.7.1931.


SPOLANDER, Karl Fredrik
* 24.10.1858. Folkskollärare. Normalskollärare 1884—99. Överlärare 1900—10. † 24.9.1928.


SUNDSTRÖM, Lydia
* 7.9.1857. Folkskollärare. Lärare i småbarnsskolan 1887—31.8.1915. † 18.7.1942.


Lärare
Lydia Sundström


ÅBONDE, Johannes
* 12.6.1902. Folkskollärare. Lärare i sammansatta klasserna (utnämnd 28.12.1934) 1.1.1935—30.11.1945. Lärare i de högre klasserna 1.12.1945—28.2.1950.


ANM. Seminariets ”övningsskolor” bestod till en början av normalskolan (fem eller sex klasser) med endast en normalskollärare och av småbarnsskolan likaså med en lärarinna. Småbarnsskolan kallades ibland också ”barnkrubban”, ”barnträdgården” eller ”lägre normalskolan” och hade två årsavdelningar. Från år 1900 inrättades vid ”normal- eller övningsskolan” en sammansatt övningsklass. Från samma år benämndes normalskolläraren överlärare och normalskolan övningsskola. Från höstterminen 1919 hade övningsskolan en skild lärare för de högre klasserna vid sexklassiga avdelningen och fick en lärarinna till i lägre avdelningen. Skolans lärarpersonal bestod alltså av överläraren, läraren i de högre klasserna, lärare i sammansatta klasserna, två lärarinnor i de lägre klasserna. Från höstterminen 1953 inrättades en sammansatt klass l—3, som fick egen lärarinna. Från höstterminen 1954 sköter lärare i de högre klasserna en sammansatt klass 5—7.

Vid övningsskolan finns i detta nu:

Särklass

l

sammansatt klass

l—3


2


4—7


3


5—7


4

fortsättningsklassAlla andra klasser har egna lärare utom särklasserna 3 och 4, vilka överläraren handhar. Undervisningen i fortsättningsklass skötes av övningsskollärare och ämneslärare.
II. VIKARIERANDE LÄRARE


1. VIKARIER FÖR LEKTORER (KOLLEGOR)


ANDERSSON, Stig
Gymnastiklärare. T.f. lektor i gymnastik, idrott och hälsolära. 25.10.1953—25.3.1954.


ANDERSSON (gift Eklund), Ulla Margareta
Musiklärare. T.f. lärare i musik 12.4.—23.5.1944.


ASK, Georg Julius August
Pastor. T.f. lektor i Religion vårterminen 1885.


BACKMAN, Gustaf Knut
Folkskollärare. T.f. lektor i teckning, slöjd och kalligrafi höstterminen 1918.


BERGROTH, Werner Theodor
Fil.mag. T.f. lektor i matematik och naturkunskap från början av vårterminen 1892 till i oktober1893.


BJÖRKLUND, Karl Alexander
Övningsskollärare. T.f. kollega i teckning m.m. 15.5—9.6.1906 (jämte fru Elna Nylund). T.f. lektor i gymnastik m.m. 26.8.—30.9.1907.


BJÖRKVALL, Johannes Hjalmar
Överlärare. T.f. lärare i botanik och zoologi i klass I läsåret 1913/14.


BREMER, Ali
Teckningslärare. T.f. lektor i teckning m.m. 1.12.1937—10.6.1938.


BOXSTRÖM, Bruno Adalbert
Fil.kand. T.f. lektor i historia, geografi och pedagogik vårterminen 1882 till 1.5.


BÖÖK, Albert Theodor
Fil.kand. T.f. lektor i matematik m.m. 8.12.1889—31.12.1891.


BÖÖK, Niilo
Gymnastiklärare. T.f. lektor i gymnastik, hälsolära och geografi 15.8.1917—30.1.1919.


CASTRÉN, Maria
Musiklärare. T.f. lektor i sång och musik 20.5.—10.6.1902, 1.5.—10.6.1910, 20.8.1917—20.12.1919, 8.11.—1.12.1926, 20.8.1938—31.1.1939.


ENEGRÉN, Sigurd
Pastor. T.f. lärare i Religion och finska 1.3.—10.6.1939.


FORSANDER, Gunnar Emil Erland
Fil.mag. T.f. lektor i geografi m.m. 24.4.—10.6.1935.


FORSS, Johan Henning
Gymnastiklärare. Fil.mag. T.f. lektor i gymnastik m.m. 1.1.—30.3.1955.


GINMAN, Lennart Alexander
Folkskollärare. T.f. lektor i teckning m.m. 10.2.—9.6.1916.


HAGFORS, Karl Johan
Fil.dr. T.f. lektor i svenska och finska 1.10.1891—1895.


HEDBERG, Runar Jakob
Pastor. Folkhögskolföreståndare. T.f. lärare i religion på klass III och V 15.3.—10.6.1949.


HEDSTRÖM, Erik Alfred Einar
Folkskollärare. Folkhögskolföreståndare. T.f. lektor i gymnastik m.m. 15.5.—15.6.1910, dessutom i historia och geografi 18.5.—10.6.1910, i historia och svensk litteratur 1916/17, i historia och delvis i svenska 1.9.1916—25.5.1917.


HEDSTRÖM, Erik Gustaf
Fil.mag. Pensionerad direktor T.f. Lektor i gymnastik och hälsolära 1911/12—1912/13. T.f. lärare i hälsolära, gymnastik, zoologi och kemi 1913/14. T.f. överlärare 12.—31.5.1914. T.f. lärare i botanik, zoologi och kemi 1914/15—1916/17, i kemi och naturalhistoria 1917/18. T.f. lärare i teckning, kalligrafi och slöjd 1.9.1919—10.6.1920 (delvis). T.f. lektor i teckning m.m. 1920/21, 20.8.1921—31.1.1922.


HENRIKSSON, Elvi
Fil.kand. T.f. lärare i svenska vårterminen 1931 och 1—30.9.1932.


HENRIKSSON, Uriel
Student. T.f. lektor i svenska och finska vårterminen, och augusti, september1891.


HIMBERG, Karl Johan
Folkskollärare. Fil.kand. T.f. lektor i historia, geografi och pedagogik 15.—28.2.1909.


HOLM, Börje
Gymnastiklärare. T.f. lektor i gymnastik m.m. höstterminen 1929 och 11.3.—6.4.1935.


HOLMQVIST, Johan Oskar
Fil.mag. Pensionär Lektor T.f. Lektor i svenska 1955/56.


HULDÉN, Isak Alfred
Fil.mag. Pensionär Lektor T.f. Lärare i historia och pedagogik 10.9.—10.12.1956.


INGMAN, Lars Johannes
Teologiestud. T.f. lektor i Religion och psykologi i början av höstterminen 1889.


JANSSON, Odin Rafael
Fil.mag. Vikarierande lärare i fysik på klass III 1923/24 och 1—31.3.1925.


JERN, Elly
Sacr.min.kand. T.f. lärare i Religion. på klass I, II och IV 15.3.—10.6.1949.


JOHANSSON, Gustaf Arthur
Folkskollärare. T.f. lektor i gymnastik m.m. 8.11.1910—12.4.1911.


JÄDERHOLM (gift Nylund), Elna Maria
Teckning och handarbetslärare T.f. lärare på klass I, II och V i teckning och kalligrafi 1920/21. T.f. lektor i teckning m.m. 20.9.—23.10.1924 samt 10.3.—10.4.1925.


KJÄLDSTRÖM, Lars Oskar
Kapellan. T.f. lektor i Religion och psykologi en kortare tid vårterminen 1893.


KLOCKARS, Bertel Gundor
Fil.mag. Äldre lektor T.f. Lektor i geografi, biologi och lanthushållning 1.8.1956—31.7.1958.


KORSSTRÖM, Torsten Axel
Teckningslärare. T.f. lektor i teckning m.m. l.—31.8.1939.


KOSKIMIES, Iivari Eliel.
Fil.mag. T.f. lektor i sång och musik 1.—25.5.1917.


KOVERO, Erkki
T. för kyrkoherde. T.f. lektor i Religion och psykologi vårterminen 1896 till 1.6.


LEMBERG, Runar Adolf
Fil.kand. T.f. lektor i svenska 1.9.1920—30.6.1921.


LOBBAS, Kurt John
Folkskollärare. Teol.kand. Pastor. T.f. lektor i Religion och historia med pedagogik historia 1.9.1953—31.12.1957.


LUNDSTRÖM, Per-Olof
Mat. stud. T.f. lektor i matematik och naturlära 15.2.—20.6.1945.


LUUKKONEN, Nils
Gymnastiklärare. T.f. lektor i gymnastik m.m. 1.8.—24.10.1953 och 26.3.—31.12.1954.


MALMSTRÖM, Nicken
Folkskollärare. Fil.mag. T.f. lärare i geografi m.m. 1.—31.3.1930.


MENNANDER, Adolf Fredrik
Fil.kand. T.f. lektor i matematik och naturlära 1.11.1893—20.1.1896 samt 1.9.—31.12.1925.


NYBLOM, Valdemar
Fil.kand. T.f. lektor i svenska och historia 1.9.—31.12, 1925. T.f. lektor i svenska, historia, pedagogik vårterminen 1926. T.f. lektor i svenska 1930/31. [Foto.]


NYLUND (f. Jäderholm), Elna Maria
Teckningslärare. T.f. kollega i teckning m.m. 15.5.—9.6.1906 (jämte lärare A. Björklund). T.f. lektor i teckning m.m. 10.4.—6.9.1919.


NYLUND, Otto Alexander
Ritlärare. T.f. kollega i teckning m.m. 1903—7.3.1905.


OLIN, Oscar Johannes
Fil.kand. T.f. lektor i svenska 1.5.—10.6.1913.


OLJEMARK, Karl Teodor
Fil.kand. Pensionär Lektor T.f. Lektor i matematik och naturlära 1937/38.


PETRELL, Karl Viktor
Kyrkoherde. T.f. lektor i Religion 1904—08 och 15.3.—10.6.1911.


QVIST, Johannes
Fil.dr. T.f. lektor i historia, geografi och pedagogik vårterminen 1904—10.6.1905, 1.10.—31.12.1921, 1.5.1922—31.7.1923. T.f. lärare i pedagogik höstterminen 1925. [Rullan går.]


REIMAN, Abraham
Folkskollärare. T.f. lektor i sång och musik vårterminen 1898.


NYGÅRD, Gösta
Lärarkandidat. T.f. lärare i gymnastik på kl. I och V 9.2.—9.3.1950.


ROSENBERG, Karin
Folkskollärare. Fru. T.f. lärare i teckning m.m. 1.9.1919—10.6.1920 (delvis).


ROSTÉN, Eirik
Gymnastiklärare. T.f. lektor i gymnastik m.m. läsåren 1932/33—1934/35.


RYDMAN, Arvid
Gymnastiklärare. Lektor. T.f. lektor i gymnastik m.m. 1.5.—25.5.1917.


SAHLBERG, Sigurd Viktor
Fil.kand. T.f. lektor i geografi m.m. 21.8.1919—7.4.1920.


SANDVIK, Elis Irenius
Folkskollärare. Fil.mag. T.f. lektor i svenska 1.8.1956—31.7.1957.


SEGERSTAM, Selim Johannes
Folkskollärare. Sånglärare. T.f. lektor i sång och musik 15.10.1929—10.6.1930.


SIPPEL, Frans Gabriel Waldemar
Fil.mag. Folkskollärare. examen T.f. lektor i svenska och finska en kortare tid slutet av vårterminen 1895.


SMEDS, Helmer
Fil.dr. T.f. lektor i geografi m.m. läsåret 1936/37.


SPOLANDER, Karl Fredrik
Överlärare. T.f. lektor i sång och musik höstterminen 1897 och 1.5.—10.6.1910. T.f. lektor i svenska 16.1.—28.2.1911.


STENVALL, Erik
Lärarkandidat. T.f. lärare i gymnastik på klass II—IV 9.2.—9.3.1950.


STORÅ, Margareta
Teckningslärare. Fru. T.f. lärare i teckning och kalligrafi 11.10.1943—15.4.1944.


STRÖM, Karl Torsten
Fil.mag. T.f. lektor i svenska, historia, pedagogik och psykologi 1917/18 samt 1.4.—6.9.1919.


STRÖMBERG, Max
Fil.mag. T.f. lektor i matematik och naturkunskap 1878/79.


STÅHL, Henrik
Fil.mag. T.f. lektor i svenska och finskaen kortare vid vårterminen 1898.


SÖDERSTRÖM, Ossian
Matematikstuderande. T.f. lektor i matematik och naturlära från 1.10.1945 till läsårets slut.


TAKOLANDER, Gustaf Adolf Alfons
Fil.kand. T.f. lektor i historia, pedagogik och svenska 1.9.—1.11.1908 och 17.5.—10.6.1909. T.f. lektor i historia, geografi och pedagogik 1.9.—31.10.1908. T.f. lektor i svenska 1.4.—31.5.1909.


WARELIUS, Karl Teodor
Fil.kand. T.f. lektor i matematik och naturlära 1.—18.12.1931 och 16.1.—29.2.1932.


WESTBERG (f. Thors), Inga
Diplomekonom. T.f. lärare i bokföring 7.1.—15.4.1944.


WICHMANN, Viktor Karl Emil
Fil.mag. T.f. lektor i geografi, historia och pedagogik 1883—1885.


WIK (f. Ahlskog), Greta
Teckningslärare. T.f. lärare i teckning och kalligrafi. 17.11.—5.12.1940.


WIKBERG, Lars Johannes
Folkskollärare. T.f. lärare i teckning och kalligrafi. 20.9.—30.11.1937 samt 7.3.—13.4.1938.


ÅSTRÖM, Åke Viktor
Fil.kand. T.f. lektor i matematik och naturlära 17.8.—1.9.1945.


ÖRN-STARK, Regina
Sånglärare. T.f. lektor i sång och musik 11.10.1943—27.5.1944.


 


2. VIKARIER FÖR ÖVNINGSSKOLANS LÄRARE


BACKLUND, Nils Gunnar
Folkskollärare. T.f. lärare i de högre klasserna 1.10.1943—30.5.1944. (skötte överlärarens klassundervisning).


BISKOP, Leander
Fil.mag. T.f. normalskollärare höstterminen 1897—april 1898.


BJÖRKVALL (f. Juselius), Edit Alina Vilhelmina
Folkskollärare. T.f. lärare i lägre klasserna 7.4.1919—22.11.1920. T.f. lärare i sammansatt klass 27.4.—31.5.1912 och 12.—31.5.1914.


BJÖRKVALL, Gundel Edit Marianne
Folkskollärare. T.f. lärare i lägre klasserna 1927/28.


Lärare Edit Björkvall


CASÉN (f. Kronqvist), Xenia Maria
Småskollärare. T.f. lärare i lägre klass september, oktober1923.


DANIELSON, Rosa Emilia
Folkskollärare? T.f. lärare i småbarnsskolan höstterminen 1887.


FORS, John Arvid

Folkskollärare. T.f. lärare i högre kl. 1.8.—17.11.1953.


FOUGSTEDT (f. Sundqvist), Ester Johanna
Folkskollärare. T.f. lärare i högre klasserna 5.11.1929—31.5.1930, höstterminen 1930, 20.10.1949—31.5.1950, läsåren 1951/52 och 1952/53.


FRILUND, Karl Johan
Pensionär. Folkskollärare. T.f. lärare i sammansatt klass 4—7 5.4.—1.5.1954.


GUSTAVSSON, Erik Sigurd
Folkskollärare. T.f. lärare i sammansatt klass läsåren 1946/47—1948/49. T.f. övningsskollärare 16.11.—15. 12, 1956.


GUSTAVSSON, Runar Albin
Folkskollärare. T.f. lärare i högre klass läsåret 1950/51.


HELLMAN (f. Nordman), Eva Sofia
Folkskollärare. T.f. lärare i lägre klass läsåren 1946/47 och 1947/48.


HOHENTHAL, Fanny
Folkskollärare. T.f. lärare i småbarnsskola 1876—1878.


HOLMBERG, Otto Georg
Folkskollärare. T.f. lärare i högre klasserna 1.9.1920—25.11.1921.


JOHANSSON, Gustaf Arthur
Folkskollärare. T.f. lärare i sammansatt klass september 1905, läsåret 1910/11, i 6-klassiga avdelningen 1906/07.


KRONQVIST, Elsa Maria Alina
Folkskollärare. T.f. lärare i lägre klasserna 1948/49.


LINDEBERG, Tora Wilhelmina
Folkskollärare. T.f. lärare i lägre klasserna 1943/44, 1.9.1944—13.3.1945.


LINDHOLM, Johan Jakob
Folkskollärare. T.f. lärare i lägre klass september 1920.


LOBBAS (f. Lundqvist), Greta Elisabet
Småskollärarinna. Temporär lärare i sammansatt klass 1—3 1953/54, 1956/57 och 1957/58.


NAUKLER, Johanna
Folkskollärare? T.f. normalskollärare en del av läsåret 1881/82.


NIELSEN (f. Backlund), Göta
Folkskollärare. Temporär lärare i sammansatt klass l—3 1.8.1954—31.7.1956.


NORDLING, Frans Henrik Bruno
Folkskollärare. T.f. lärare i sammansatt klass 18.4.—31.5.1904.


NYLUND, Jenny
Fröken. T.f. lärare i lägre klasserna 1.9.1915—10.2.1916.


NYSTRAND, Matts
Folkskollärare. T.f. lärare i sammansatt klass 26.8.—30.9.1907.


RANCKEN, Maria Minnena
Folkskollärare. T.f. normalskollärare 1876—början av vårterminen 1880.


RENWALL, Elin Emilia
Folkskollärare? T.f. lärare i småbarnsskolan 1875/76.


SANDVIK, Ture Teodor
Folkskollärare. T.f. lärare i sammansatt klass höstterminen 1934 samt 11.—31.5.1938.


STENBÄCK, Thor Otto
Elementarlärare. T.f. normalskollärare 1875/76.


STÅHL, Henrik
Fil.mag. T.f. normalskollärare slutet av vårterminen 1893.


SUNDKVIST, John Herman
Folkskollärare. T.f. lärare i sammansatt klass september 1918. T.f. lärare i högre klass höstterminen 1919.


SUNDSTRÖM, Lydia
Folkskollärare. T.f. lärare i lägre klasserna 8.10.—18.12.1919.


WICHMANN, Gerda Emilia
Folkskollärare. T.f. lärare i lägre klasserna november 1915.


WIKLUND, Verner Johannes
Folkskollärare. T.f. lärare i högre klass vårterminen 1920.


ÅBERG, Nils-Erik
Folkskollärare. T.f. lärare i högre klass vårterminen 1945 och höstterminen 1945 till 1.12. T.f. lärare i sammansatt klass 1.12.1945—31.7.1946.


ÅHLÉN, Birger Abraham
Folkskollärare. T.f. lärare i högre klass vårterminen 1946.
III. TIMLÄRARE


1. SEMINARIET


AMINOFF (f. Martin), Arla Maria
Musiklärare. Spellärare. 1934/35—1937/38.


ANDERSSON (gift Eklund), Ulla Margareta
Musiklärare. Spellärare. 1.8.1948—31.12.1952.


BACKMAN, Ellen Sofia
Övningsskollärare. Lärare i engelska 20.8.1952—31.7.1958.


CASTRÉN, Maria
Musiklärare. Organist. Spellärare 1900—30.


HEDSTRÖM, Erik Gustaf
Pensionerad direktor. Lärare i kemi för hospitanter 20.8.—30.11.1922.


HELANDER (f. Storgårds), Ingrid
Organist. Spellärare. 1951/52, 1952/53.


JÄDERHOLM, Elna
Tecknings- och handarbetslärare. Fru. Lärare i handarbete för kvinnliga hospitanter 1922/23—1928/29.


KRONQVIST, Elsa Maria Alina
Övningsskollärare. Lärare i finska 1.8.1949—. Biblioteksvård 1.8.1949—.


ROINE, Vieno
Musiklärare. Spellärare. 1953/54.


SANDELL, Hans
Kantor-organist. Spellärare. 1.8.1967—.


v. SCHANTZ (f. Winqvist), Karin
Lärare i huslig ekonomi. Lärare i huslig ekonomi 14.1.1951—.


SEGERSTAM, Selim Johannes
Folkskollärare. Sånglärare. Spellärare 20.8.—31.10.1930.


STARK, Karl Viktor Mikael
Folkskollärare. Sånglärare. Spellärare 1.11.1930—10.6.1934.


STENFORS, Märta
Fru. Spellärare 8.11.—1.12.1926.


STRÖMBLAD, Ebert
Kantor-organist. Spellärare 1.8.1954—31.7.1957.


ÅHMAN, Erik
Fil.mag. Lärare i tyska 1937/38.


ÅSTRÖM, Åke Viktor
Fil.kand. Spellärare 20.8.1938—31.12.1939.


HERLER, Josef
Skådespelare. Extra lärare i talteknik och recitation 20.8.1950—.


TARVOS, Georg
Stadssekreterare. Extra lärare i tonbildning och solosång 20.8.1950—.2. ÖVNINGSSKOLAN


BACKLUND, Jakob Eliel
Pensionerad verkmästare. Lärare i slöjd i fortsättningsklassen 1.9.1952—.


DYHR, Anna Hildegard
Handarbetslärare Lärare i flickornas handarbete 1903/04, 1915—31.8.1940. Lärare i flickgymnastik höstterminen 1904—1916. † 17.5.1945.


FOUGSTEDT (f. Sundqvist), Ester Johanna
Folkskollärare. Lärare i matematik på klass 7 1950/51. Lärare 1919/20 då kandidatklass saknades.


HAGFORS (f. Carlsson), Alexandra Elisabet (Betty)
Småskollärare? Lärare i flickornas handarbete 1901—1903. † 14.5.1923.


HEDSTRÖM (f. Appelberg), Dagny Hilja Irene
Folkskollärare. Handarbetslärare Lärare i flickornas handarbete 1.9.1940—.


JERN, Elly
Sacr.min.kand. Lärare i historia och religion på klass 7 1951/52.


JÄDERHOLM (gift Nylund), Elna Maria
Tecknings- och handarbetslärare. Lärare i flickornas handarbete större delen av vårterminen1922.


LUNDQVIST (f. Sund), Göta
Folkskollärare. T.f. handarbetslärare 15.1.—31.5.1952. Lärare i flickornas gymnastik (klass 8) 1952/53.


NYMAN (f. Gustafsson), Anna-Lisa
Gymnastiklärare. Lärare i flickornas gymnastik (klass 7) 1949/50.


ROSENBERG, Karin
Fru. Lärare 1919/20 då kandidatklass saknades.


v. SCHANTZ (f. Winqvist), Karin
Lärare i huslig ekonomi 1.8.1947—31.7.1953 samt 1.8.1954—.


WIK, Henrik
Folkskollärare. Lärare 1919/20 då kandidatklass saknades. † 23.8.1949.


WIK (f. Sundsten), Kristina Lovisa
Småskollärare? T.f. handarbetslärare 15.9.—18.12.1919. † 8.6.1951.

IV. VERKMÄSTARE


1. ORDINARIEBACKLUND, Jakob Eliel

* 30.12.1883. Möbelsnickare. Verkmästare i träslöjd 1.6.1917—31.7.1952. Pensionär 1952.


Verkmästare
J. E. Backlund


HOLMQVIST, Anders
* 7.10.1860. Möbelsnickare. Verkmästare i träslöjd 15.11.1898—1.3.1917. (Tjänstledig 15.1.—28.2.1917.) Pensionär 1917. † 12.2.1920.

JOHANSSON, Matts Elis
* 24.2.1888. Folkskollärare. Verkmästare i metallslöjd 1910/11.


NESSLER, Johan Wilhelm
* 31.1.1848. Klockare. Tekniker. Verkmästare i metallslöjd (”metallförare”) 1.9.1879—9.4.1910. † 9. 4.1910.


THORS, Isak
* 23.5.1837. Snickarmästare. Verkmästare i träslöjd 1873—1.9.1898. † 14.12.1902.


WIKLUND, Verner Johannes
* 8.12.1896. Folkskollärare. T.f. verkmästare i metallslöjd 1.10.1926—31.12 1927. Verkmästare 1.1.1928—.


VIKSTRÖM, Karl Göran
* 16.12.1928. Möbelsnickare. T.f. verkmästare i träslöjd 20.8.1952—21.6.1953. Verkmästare 22.6.1953—.


ÖHMAN, Konrad
* 24.9.1861. Mekaniker. T.f. verkmästare i metallslöjd 9.4.1910—31.7.1912. Verkmästare 1.8.1912—30.9.1926. † 27.5.1936.


Verkmästare
K. Öhman
2. VIKARIER


ERIKSSON, Erik Edvin
* 30.3.1892. Folkskollärare. T.f. verkmästare i träslöjd 15.1.—1.6.1917.


MATTSSON (numera Löwing), Matts Lennart
* 28.7.1881. Snickarmästare T.f. verkmästare i träslöjd nästan hela läsåret 1915/16.


SARLIN, Karl Uno
* 7.8.1860. Snickare. T.f. verkmästare i träslöjd vårterminen 1915. † 15.12.1940.

 


V. TRÄDGÅRDSMÄSTARE


JOHANSSON, David Wilhelm

* 28.6.1851. ”Trädgårdsdräng” 1874—90.”


THUNBERG, Axel

* 27.9.1841. Trädgårdsmästare 1890—31.12. 1908. Pensionerad 1909. † 28.6.1915.


KARELL, Mauritz Wilhelm

* 29.10.1865. Trädgårdsmästare 1.1.1909—31.10.1910.


BERGMAN, Karl Valdemar

* 28.10.1885. Trädgårdsmästarexamen. Trädgårdsmästare 1.11.1910—1.12.1940. Pensionerad 1940. † 12.12.1953.


Trädgårdsmästare
Waldemar Bergman


BERGMAN (f. Westman), Aina Alexandra

* 7.2.1888. T. f. trädgårdsmästare 1—16.12.1940.


GRANHOLM (f. Björklund), Signe Maria

* 29.10.1895. Småskollärarinna. Trädgårdsbiträde. T. f. trädgårdsmästare 17.12.1940—28.2.1941, 16.6.—12.11.1944.


ASPLUND, Runar Fridolf

* 23.1. 1911. Trädgårdsmästarexamen. T. f. trädgårdsmästare 1.3.1941—2.4.1946. Trädgårdsmästare 3.4.1946.—31.3.1953. Avgick på egen begäran. [Drev trädgårdsmästeri nära Rajåkersvägens södra ände och ursprunget till Asta blomsteraffär.]


BJÖRKLUND, Johan Gunnar
* 11.11.1898. T. f. trädgårdsmästare 1.4.—7.5.1953.


SANDSTRÖM, Bror Andreas
* 18.8.1923. Trädgårdsmästarexamen. T. f. trädgårdsmästare 8.5.1953—.


[Trädgårdsmästare från 1960 tills seminariet upphörde 1971, varvid efter en tid inrättades en stadsträdgårdsmästartjänst som han hade till pensioneringen 1987. Susann Widner efterträdde. Sedan år 2005 är Carola Ålander-Sjöstrand stadsträdgårdsmästare, men stadsträdgården är nästan helt avvecklad. När Ålander-Sjöstrand slutade omkring 2011 anställdes ingen efterträdare.

Uppgifter av Karin Sandström.]


[Läs mer: Trädgårdsmästarbostaden.]
VI. KOSTHÅLLERSKORBOMAN, Hulda Maria

* 5.2.1900. Fröken. T.f. husmor 1.8.1942—31.5.1944. Husmor 1.6.1944—15.8.1954. Avgick på egen begäran.


FORSSÉN, Agnes Anna Elisabet
* 5.4.1856. Fröken. Kosthållerska.


BERGMAN (f. Westman), Aina Alexandra
*7.2.1888. T.f. trädgårdsmästare 1.—16.12.1940.


BJÖRKLUND, Johan Gunnar
* 11.11.1898. T.f. trädgårdsmästare 1.4.—7.5.1953.


GRANHOLM (f. Björklund), Signe Maria
* 29.10.1895. Småskollärare. Trädgårdsbiträde. T.f. trädgårdsmästare 17.12.1940—28.2.1941, 16.6.—12.11.1944,
mars 1894—31.7.1909. Pensionär 1909. † 17.1.1944.


FRIEMAN, Henrika Albertina (Henriette)
* 15.9.1810. Mademoiselle. Kosthållerska 1873—juni 1881. Pensionär 1881. † 1884.


Mamsell Henriette Frieman


HELLUND, Elin Antonia
* 20.6.1918. Hemföreståndarinna. T.f. husmor 1.9.1954—.


MANNFORS (f. Nordlund), Ester Johanna
*17.9.1898. Biträdande husmor. T.f. husmor 15.—30.8.1954.


PETRELIUS, Mathilda Selina Katharina
* 17.2.1840. Änkefru. Kosthållerska juli 1881—februari 1894. Död.


ROSENBACK, Johanna
* 6.3.1879. Fröken. Kosthållerska 1.8.1909—31.7.1942. Pensionär 1942.
VII. KANSLIBITRÄDENHAMMARSTR
ÖM (f. Mouritzen), Else
* 8.2.1911. Kontorist. Förordnad till extra byråtjänsteman 1.1.1946—31.8.1947.


JANSSON, Paul
* 31.5.1922. Seminariestuderande. T.f. kanslibiträde 16.6.—20.8.1947.


LINDHOLM (f. Jakobsson), Anna Adéle
* 28.2.1908. Student. Förordnad till extra byråtjänsteman 1.9.1947—31.10.1949. † 20.4.1950.


MANNIL, Johan Ragnar
* 16.5.1923. Seminariestuderande. T.f. kanslibiträde 15.6.—31.8.1946.


NYLUND, Sanfrid Erik
* 12.1.1921. Kanslist. Förordnad till extra byråtjänsteman 1.11.1949—31.12.1951. Kanslibiträde på extra ordinarie stat 1.1.1952—.


RAJANDER, Torkel Osvald
* 29.12.1911. Folkskollärare. Förordnad till extra byråtjänsteman 16.4.—1.10.1945. Sysselsatt med biblioteksarbete.


SOLVIN, Gladys
* 5.11.1928. Fröken. T.f. kanslibiträde 16.9.—15.10.1946.


ÖSTMAN (f. Lindvall), Greta Sofia
* 12.3.1926. Kontorist. T.f. kanslibiträde 18.11.1953—24.1.1954 och 16.—28.2.1954.
VIII. VAKTMÄSTARE m.fl.AHONEN, V
äinö Allan
* 21.5.1902. Plåtslagare. T.f. vaktmästare 1.9.1942—30.6.1946. Vaktmästare 1.7.1946—15.8.1954. Pensionär 1954.


JANSSON, Julius
* 25.1.1862. Vaktmästare 1905?—31.7.1911. † 5.8.1912.


LILLBACKA, Väinö Mattias
* 22.9.1917. Polis. T.f. vaktmästare 23.8.1954—.


NILSSON, Nils Atniel
* 27.10.1898. Urmakare. T.f. vaktmästare 2.1.—15.6.1954.


SUNDBERG, Johan Jakob
* 10.10.1862. Äldre dräng 1890—1905? Tjänstgjorde som vaktmästare. † 9.1.1949.


SVANBÄCK (Johansson), Karl August
* 17.8.1876. Polis. Vaktmästare 1.8.—31.10.1911. † 8.3.1934.


WIKLUND (f. Tågs), Edla Maria
* 25.9.1876. Änkefru. Vaktmästare 1.9.1920—31.8.1940. Pensionär 1940.


WIKLUND, Johan Jakob
* 5.10.1859. Vaktmästare 1.11.1911—17.8.1920. † 17.8.1920.


MÅRTENS, Johannes Mikael
* 30.6.1899. Arbetsförman. T.f. maskinist, (vaktmästare) vid övningsskolan 1.8.1944—30.6.1945.


SARLIN, Karl Uno
* 7.8.1860. Snickare. T.f. maskinist vid övningsskolan 1.9.—30.11.1917. † 15.12.1940.


SOLVIN, Hugo
* 12.9.1909. Ångmaskinskötare. T.f. maskinist vid övningsskolan 1.8.1945—31.7.1947. Maskinist 1.8.1947—. Befattning ändrad till gårdskarl-eldarebefattning 10.6.1955.


ÖSTERLUND (f. Rönnlund), Jennie Alexandra

* 28.6.1885. Änkefru. T.f. maskinist vid övningsskolan 1.4.—31.7.1944. † 18.5.1947.


ÖSTERLUND, Johan Henrik Levinus
* 27.4.1885. Maskinist vid övningsskolan 1.12.1907—29.3.1944. † 29.3.1944.

————

SUND, Erik Håkan
* 19.4.1932. Montör. T.f. biträde eldare (vaktmästare vid Älvbranten; extra ordinarie stat) 1.1.1955—. [”Stat som upptager inkomster o. utgifter av mera tillfällig natur.”]

————

ASPLUND, Karl Emil
* 7.7.1902. Biträdande gårdskarl-körkarl (extraordinarie stat) 1.1.1947—31.7.1948.


RÖNNGÅRD, Karl Henrik
* 12.5.1926. Chaufför. Biträdande gårdskarl, körkarl (extra ordinarie stat) 1.8.1948—15.10.1951.


WIKLUND, Emil August
* 21.4.1907. T.f. biträde gårdskarl-körkarl 27.9.—15.10.1951. Biträdande gårdskarl-körkarl (extra ordinarie stat) 16.10.1951—.

————

NILSSON, Jakob
* 13.4.1847. Stadens brandvakt. Nattvakt vid seminariet till 1.8.1917. † 9.12.1933.


SUNDELL, Anders
* 6.11.1861. T.f. nattvakt 8.8.—31.12.1921. Nattvakt 1.1.1922—31.12.1926 (befattning indrogs). † 3.12.1938.


ÖSTERLUND, Jakob
* 19.12.1845. Nattvakt 1.8.1917—7.8.1921. † 7.8.1921.

————

AHONEN (f. Kalander), Anna Maria
* 6.12.1906. Städerska på extra ordinarie stat 1.1.1947—.


BARRNER, Helga Johanna
* 15.11.1896. Städerska (extra ordinarie) 1.5.1950—.


HUOVINEN, Vieno Maria
* 20.12.1922. Städerska (extra ordinarie) 1.2.1955—.


JOHANSSON, Edla
* 12.6.1898. Städerska (extra ordinarie) 1.1.1947—31.1.1955. Pensionär 1955.


SOLVIN (f. Johnson), Asta Ingeborg
* 6.2.1914. Städerska (extra ordinarie) 1.1.1947—30.4.1950.Hans von Schantz (1958) Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957.
(Trädgårdsmästare inf. 2005-12-18, övrigt 2023-02-02, rev. 2024-03-07 .)