Linnéa Backmans seminarieår

(Gick som följetong augusti–oktober 2023.)


Peter Helenius kom över Linnéa Backmans (g. Jonasson) tre gamla fotoalbum. En del av innehållet i ett av albumen är från hennes studier som hospitant vid Nykarleby seminarium 1925–26.

Hospitant är en person som hospiterar, d.v.s. tar del av undervisning vid en undervisningsinrättning utan att vara fast elev eller student.

Ett ovanligt bra album med de flesta fotona daterade, lokaliserade och många av personernas namn noterade. En del av fotona är restaurerade.

Ett bra tillfälle att publicera dessa bilder från ett år på seminariet eftersom det nu 2023 är 150 år sedan seminariet invigdes i september 1873.Ett exempel ur albumet från utfärden till Krokösund.

Innehåll

  1925
Utfärd till Krokösund 28/8
Kackurdunten 30/8
Andrasjön 6/9
Djupsten 30/9
Hippa 15/10
   
  1926
På skytte 24/3
Skidutfärd palmsöndagen 28/3
På och vid Storbron /3
Islossningen /4
Första maj 1/5
Vårbruk /5
På älven /5
Dimission /6
Seminariet och staden /7
Gruppfoton  

Krokösund fredagen den 28/8 1925

Krokösund, eller Krokö sund som det heter på nutida kartor, ligger på Vexalas västsida i höjd med Gamla hamn. Det var ett bra sätt, snart hundraårig teambuilding, att i början på terminen åka på en utfärd.

Lars Pensar kommenterade för ett antal år sedan några bilder från samma tillfälle: ”Färden ägde rum med Nykarleby Stevedorings rymliga motorbåt, som lade ut från Åminne med ett par mindre båtar på släp.””Kvartetten samlad.”

Det var en stor kvartett!”Utsikt från Krokösund.”
Förstoring.”Från utfärden till Krokösund.”
Förstoring.

Notera att den kaffedrickande seminaristen till vänster bär kostym och fluga och har spatserkäpp! Ett tecken i tiden är att hospitanten i mitten bär folkdräkt. Till vänster om flickan i bakgrunden fotograferar en fotograf fotografen.


”Kosthållerskan vid Knarken.”
Förstoring.

Knarken var internatet i bottenvåningen i nuvarande Residenshuset. Notera den stora kaffepanan vid bordskanten!”Kaffetåren den bästa är.”
Förstoring.Förstoring.

En byggnad med halmtak mitt i bild, bortom den två personer på klipporna och till höger om dem båten som släpade ”utfärdarna”.Kom, kom ska' vi bo på Åland.”
Förstoring.

Härlig bild med ringdansarna, byggnaderna, strandängen och gistgården i högerkant. Tankarna går till Jepokryddonas Itt en enda molidont, som är inspelad i Vexala.Dansen trås ungefär vid den röda markeringen.
Karta från Kartplatsen med norr mot vänster.Förstoring.

22 herrar och 11 damer på klipporna.Förstoring.”Avfärden från Krokösund.”
Förstoring.


Läs mer:
Fler bilder från samma tillfälle.
(Inf. 2023-08-15.)


*     *     *

”Kackerdunten” 30/8 1925


”Utfärd till Kackerdunten 30 aug. 1925”
Förstoring.

Kackurdunten stavas med u i vanliga fall.


*     *     *

Andrasjön 6/9 1925


”Flickorna bäras i land från båten.”
Förstoring.


Läs mer:
När ”Andrasjön” blev till i Från gångna tider i Nykarleby av Torkel Hellström.
Andrasjön i kapitlet Fakta.


*     *     *

Djupsten 30/9 1925


”De tu skola varda ett!”
Förstoring.”Kaffetåren den bästa är, av alla jordiska drycker.”
Förstoring.”I båten. Elsa Ollus, Nykarleby Jutas, Uno Bengts, Närpes Yttermark.”
Förstoring.”Gott kaffe!”
Förstoring.”Sista paret ut!””Avfärden från Djupsten. Hej gamle Friskus, vad vore livet!”
Förstoring.


Läs mer:
Djupsten av Einar Hedström.
(Inf. 2023-08-20.)


*     *     *

Hippa 15/10 1925


”Kandidater och hospitossor på Elsa hippa på rådhuset.”
Förstoring.


*     *     *

På skytte 24/3 1926Birger Söderlund, Rufus Hill, Valter Jungner, Uno Bengts, Algot Nordlund, Geta Åland.”
Förstoring.

Detta måste ha varit en skjutövning i privat regi, för Skyddskårernas skjutövningar genomfördes några dagar före och en dag efter denna:


Skyddskåren!
     Nykarleby skyddskår anordnar fältskjutning söndagen den 21 mars. Samling å torget kl. 12 p. d.
     Munsala skyddskårs fältskjutning försiggår Mariebebådelsedag den 25 mars 1926. Samling hos rustmästaren kl. 12 p. d.

Kretschefen.


Varning!
     Allmänheten uppmanas att under tiden fältskjutningen pågår, från kl. 12—3 e. m., icke röra sig i skogen åt Andrasjö-hållet.

Kretschefen.

Österbottniska Posten, 19.03.1926, nr 11, s. 1
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

Skidutfärd Palmsöndagen 28/3 1926”På skidutfärd.”
Förstoring.

Ser ut som Juthbacka i vänsterkant.”Skidan den slinter i backar och 'finter'.”
Förstoring.

Hur många visste att det är en visa av Topelius?”Brasan firas.”
Förstoring.


Läs mer:
Vinter med snö och is av Folke Holmström.


*     *     *

På och vid Storbron i mars 1926


”Nykarleby i mars 1926.
Förstoring.

Evald Geust Signe Nordman, Elsie Juslin
  Jakobstad H:fors
Ragnar Groop Agnes Boström Selim Segerstam Lars Svahnström
Närpes Jakobstad Nykarleby Nagu
Solveig Segerstråle Karl Ljungberg
Borgå  ”Luggis!”
Trots att jag ser avledningen till LUGG i SAOB, förstår jag inte bildtexten
Förstoring.


Läs mer:
Brostugan och Stora bron av Lars Pensar.
(Inf. 2023-08-29.)


*     *     *

Islossningen 1926”På bron i Nykarleby april 1926. Edvin Stjernberg, Valter Jungner, Kronoby, Karlsson, Sverige.”
Förstoring.

Notera att soldaten har ett gevär!”Söndagseftermiddag i Nykarleby 1926.
Förstoring.

Notera att soldaten har ett gevär!
”Dammen i Nykarleby 1926.”
Förstoring.

20 april skrivet med blyerts. Notera männen på dammen!”Nykarleby 29 april 1926. Lars Svahnström, Elsa Kronqvist, John Linsén, Darling Törnroos, Arvid Nygård, Agnes Boström, Herman Fagerudd.”
Förstoring.

På Brostuguberget.”Nykarleby 29 april 1926.”
Förstoring.Direktor Hagfors vid Nykarleby sem. Taget då han bevakar islossningen i älven. 29 april 1926.”
Förstoring.

De minsta pojkarna på bron var antagligen födda före 1920, så alla åskådarna är nu med största sannolikhet i ”Skouggornas rike”.”Nykarlebyborna åse islossningen i älven, 29 april 1926.”
Förstoring.”Islossningen i Nykarleby älv, 19 april 1926.”
Förstoring.

Blyertstexten ser dock ut som 29 april och det var det dagen efter islossningen när det började krångla till sig.”Islossningen i Nykarleby älv, 19 april 1926. 'Jag gungar i högsta grenen.—'”
Förstoring.

Troligen i Forsby.”Dammbygget över Nykarleby älv, 1926.”
Förstoring.”Stockrännan i dammen i Nykarleby1926.”
Förstoring.


Läs mer:
Dammen stjälper av Erik Birck.
(Inf. 2023-09-12.)


*     *     *

Första maj 1926


”Normalskolan i Nykarleby. Allan Lindfors, H:fors. Valter Jungner.”
Förstoring.

Kollade bilfakta med Anders Fors d.ä: ”Helt klart en T-Ford men exakt årgång är svårt att säga men troligtvis 1923–25. Dock en lite lyxigare version då den har förnicklad kylare. Normalt var de svartmålade.” T-Ford tillverkades 1908–27. Fler fordon.”Vid Brostugan i Nykarleby.”
Förstoring.

Notera två stegar till taket, brandkäxet samt Bryggeriet och Stadskvarnen på bortre älvstranden! Bakom bryggeriet landskommunens kommunalgård.”Vid kaffebordet på Brostugan i Nykarleby. Dumell och Valter Jungner.”
Förstoring.”Livet i Nykarleby.”
Förstoring.”En ridtur 1 maj i Nykarleby.”
Förstoring.”'Par om par som Baggis tossorna när de voro 7'.” Lasse Svahnström, Linnéa, Einar Enqvist, Elsa Ollus, Gösta Cavonius, Agnes Boström, Verner Anders Nyman, Hjördis Blomqvist, Harjulin.”
Förstoring.”'Din halsduk är då alltid på sne!'. Åberg, Fr. Ollus, Enqvist, Anders Nyman.”
Förstoring.

Holmströms magasin och mangård i bakgrunden.”Lektorerna promenera! Mag. Nyblom (Munsala). Lektor Oljemark. Lärar Otto Holmberg.”
Förstoring.”Lektor Sahlberg med sin son, på väg till seminariet.”
Förstoring.

Jättegrytan strax till höger om damerna.”På stenen vid vägen till 'Gula Paviljongen'. Astrid Friman, Valter Jungner, Lasse Svahnström, Linnéa Backman.”
Förstoring.

Gula Paviljongen i Nykarleby är för mig helt obekant. Någon som känner till den? Efter att bilden var inlagd, såg jag att det var skrivet mars i underkant, men den får vara kvar bland utflyktsbilderna.”Matlaget vid Forsbacka. Knösse, H:fors, Edvin Westin Jeppo.”
Förstoring.”Tossor och kandidater roa sig vid Kärleksstenen.”
Förstoring.

Kärleksstenen var ett populärt utflyktsmål. Notera den vackra miljön med björkallén och grinden!”Vid Kärleksstenen.”
Förstoring.

Förstamajfirande i Nykarleby av Lars Pensar.
(Inf. 2023-09-17.)


*     *     *

Vårbruk 1926


”Här skall sås och arbetas.”
Förstoring.

Det vita huset i mitten har jag aldrig tidigare sett. Det revs förmodligen när växthuset byggdes 1958.”Småttingarna få lära sig att så och kratta.”
Förstoring.

Vedlidret och stallet i mitten och boden till höger finns kvar.”Trädgårdsarbete.”
Förstoring.

Seminariets trädgårdsmästarbostad står på resterna av Greve Totts residens från 1650-talet. I Folkhögskolans grindstuga till höger drev Edvard Hagnäs diversehandel. Hans dotter mördades på Metroplitan-operan i New York 1980.Professorn föreläser för Tossorna.”
Förstoring.”Ympning i Nykarleby seminariums trädgård.”
Förstoring.

År 1892 anlades en pomologisk försöksstation vid seminariet.”Två jäntor men bara en herre. Nykarleby 2 maj.”
Förstoring.


Läs mer:
Trädgårdsodling av Erik Birck.
(Inf. 2023-09-20.)


*     *     *

På och vid älven


”Solveig Segerstråle Nykarleby 1926.”
Förstoring.

Solveig gifte sig von Schoultz. Adventskapellet till vänster om hennes huvud och Grev Tottgatan till höger.”Tre Tossor, nyss udimitterade från Nykarleby sem. 1926.”
Förstoring.”Gungande i båt på Nykarleby älv, söndagen den 6 juni 1926.”
Förstoring.”´Båten läker!´ Nykarleby 6 juni 1926.”
Förstoring.

Norr om Storbrons östra landfäste. Bilder från en roddtur knappt 50 år senare. Fackverket var till för järnvägen till Andrasjön.”'I båt på Nykarleby älv1926.”
Förstoring.

Folkhögksolans bastu på stranden.”Pojkarna roa sig i N:by älv! 1927. Valter Jungner, Kronoby. Uno Bengts Närpes.”
Förstoring.

Nedanför Topeliusparken. Många årtal 1926 är ändrade till 1926, så troligen skall detta också vara 1926.

(Inf. 2023-09-24.)


*     *     *

Dimission i juni 1926


”Hospitanterna vid Nykarleby sem. 1926”
Förstoring.Elsa Ollus, Jutas. Gunvor Sten, Pörtom. 1926”
Förstoring.”Lilla kattmamman Elsie Juslin. N:by -26.”
Förstoring.Solveig Segerstråle. N:by esplanaden.”
Förstoring.”Nägra tossor, och ett karlhuvud. N:by sem. 1926.”
Förstoring.”Esplanaden i Nykarleby. 6 juni 1926..”
Förstoring.

Notera att trottoaren på parksidan hade dubbla björkrader!”Vid porten av det ärevördiga huset i Nykarleby esplanad. 6 juni 1926. (Söndagspromenad.)
Förstoring.

Vid esplanaden. Grundfeldtska gården var stadens vackraste hus tills det revs 1961. Den norra porten fanns dock kvar några år efter det.

 ”Söndagspromenad i Nykarleby, 6 juni 1926.”
Förstoring.

Balustradkrönet av trä togs bort vid renoveringen 1931.”Nyssbliven lärarinna. Nykarleby 8 juni 1926.”
Förstoring.”Några nybakade lärarinnor med en hundracka. Nykarleby, 8 juni 1926. Darling, Linnéa, Signe, Hjördis.”
Förstoring.

Hundarna i Nykarleby av Mirjam Tuominen.”Säg vill du gå med oss i Nykarleby esplanad? — Sista dagen i Nykarleby 9 juni 1926.”
Förstoring.

Stadshotellet i bakgrunden till höger.


(Inf. 2023-09-28.)


*     *     *

Seminariet och staden

Birck har skrivit om Seminariet och staden. Här är bilder av den typen samlade.”Brandkåren utrycker i Nykarleby 1926.”
Förstoring.

Tre hästar med tunnor, några cyklister varav en ser ut att vara polis och Våghuset i bakgrunden där f.d. Busstationen nu står. Brandskydd och Bränder.”Herrskapet Eklund N:by 1926.”
Förstoring.

Obekant vilket herrskap som avses, men möbelhandlande Alfons Eklund var verksam på 1920-talet. Och tyvärr kan jag inte heller identifiera huset. Det fansn många kolonialvaruhandlare vid tiden: August Casén,Victor Holmström, Wilhelm Hägglund, Axel Kisor, Joel Nordling, K. J. Pensar och Rosa Öhman.”På utfärd till Lövings villa vid Andra sjön. Nykarleby 1926”
Förstoring.”Lasse Svahnström med sin bäste vän, lille Sahlberg. N:by -26”
Förstoring.”Astrid och Darling i sitt rum i Nykarleby 1926.”
Förstoring.”Spring min raska ´fåle´! – Nykarleby 1926.
Hengist Hagman, Kimito.
Astrid Friman, Jakobstad.
Linnéa Backman, Norrveckoski.
Uno Backlund, Nykarleby.””Ovana att spela komedi. N:by 1926.”Astrid och Darling i sitt rum i Nykarleby 1926.”
Förstoring.(Inf. 2023-10-08.)

*     *     *

Gruppfoton

Elsa Ganroth Elsa Sämskar Elna Helander Marta Sund Ingrid Österlund Hulda Nordlund  
Greta Vik            


Tiainen
[?]-Lis
Birck
- Eva
Backlund
Gunhild
Granlund
Agnes Tyra Gunvor Ekmark Magdalena
R
”Eleverna vid Normalskolan i Nykarleby, 1926.”
Förstoring.


”Per, Erik, Hannes, Gusti, John

”Dorthe, Serne[?], Saga, Elsa, -, Björklund, Anna, Elsie, -, -
”Lärar Björklund, jämte sammansatta klassen. Nykarleby 1926.”
Förstoring.”Vid seminariet, Nykarleby, sept. 1926. Evald Geust (Mobi).”
Förstoring.

Notera de vackert spröjsade fönstren på Huvudbyggnadens mittdel!”Några skolbarn från Nykarleby seminarium i början av sept. 1926.
Runar Fridolfsson, Karl Ljungberg, Elsa Kronqvist, Signe Nordman, Hugo Ståhl, Gunvor Sten, Linnéa, Elsa Ollus.”

Förstoring.

På Storbron.”Läxorna pluggas. Nykarleby 2 sept. 1926.”
Förstoring.

Granen i högerkant.”Kandidaterna med sina hospitanter vid Nykarleby seminariet 20 sept. 1926.”
Förstoring.”Klassmöte i Nykarleby i Brostugan. Midsommardagen 1930.”
Förstoring.

På hällen uppsattes 2008 en minnestavla över Striden vid Nykarleby.”Gymnastikuppvisning vid Nykarleby sem. 1926.”
Förstoring.

sportplanen mellan Huvudbyggnaden och älven.Seminariets stråkorkester i Nykarleby, 1926. Dirigent: Lektor Vikström.”
Förstoring.

Sämre hängning 1958. Porträtt av direktorer.


(Inf. 2023-10-15.)

SLUTPeter Helenius tillhandahöll foton.


Läs mer:
Johannes Nylunds seminarieår.
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2023-08-16, rev. 2024-03-10 .)