Lånemagasinet på Nygård

Sockenmagasinet på Nygård
1958 var komunalgården, sockenstugan, mejeriet och sockenmagasinet samlade inom en radie på kanske 50 meter.

Mellan mejeriet och landskommunens kommunalgård stod socken- eller lånemagasinet tills det revs 1985 och återuppbyggdes 1990 vid Forsby byagård av Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening.

För att förhindra stöld genom borrning kunde magasinen ha dubbel stomme med mellanrummet fyllt med stenar. Om detta är konstruerat så vet jag inte.
Nygårdsvägen.
1980-talet. Fönsteromfattningarna förenklades en hel del när kommunalgården tilläggsisolerades.
Foto: Lars Pensar.

Socknmagasinet vid Forsby byagård.
Juli 2005 vid Forsby byagård. Notera kattluckan vid dörrens nedre vänstra hörn.
Foto: F.L.


Läs mer:
Åbo Underrättelser 1866.
Alahärmä-borna vilja åt spannmåls-magasinet i Nykarleby.
Några ord om sockenmagasinet av J. L. Birck.
Magsinet på ett panorama från Nybroviken.
Magsinet på pärmen till Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening, Publikation nr 5.
Sockenmagasin eller lånemagasin i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2005-11-13, rev. 2012-09-09.)