Nyinfört under maj 2007

31

Lägre elementarskolan utökas med en rektorsklass och
Betyg och prestationer av Erik Birck tillhandahölls av Stig Haglund.
Några hus vid Kyrkogatan och Normen tillhandahölls av Lars Pensar. (37)

28

Apostlarna på läktarmålningarna i Nykarleby kyrka,
De vise männens tillbedjan inför Jesus-barnet,
Kristi förklaring och
"Roosaslindladan" på sitt nya ställe. (67)

24

Nymans nya och gamla gårdar och
Några minnen från stadskvarnen tillhandahölls av Algot Nyman via Lars Pensar.
Seglingskavalkad tillhandahölls av Stig-Ole Haglund via Stig Haglund.
Målning från Topeliusparken tillhandahölls av Folke Holmström.

Tjenstemannakorpsen, folkskollärarseminarium,lägre elementarskola, lärarepersonalen vid seminariumet, rådhusstämma, skräddare, harpvirtuos och bryggeri av Nabopolassar. (41)


21

Sista eleven på klassfoto från Normen 1957 identifierades av Agneta Ranta.
Några hus vid Seminariegatan tillhandahölls av Leif Sjöholm.
Kyrkan och Holmströms magasin tillhandahölls av Folke Holmström.
Byggandet av Bostads Ab Topeliusesplanaden 15 och
Komplettering av Nykarleby stads Telefonkatalog 1958 med bruksanvisning, annonser och ledningskarta tillhandahölls av Lars Pensar.
Kring Topelius dagböcker I,
Till Hanna Holmboms minne och
Seminariet ombyggs. (75)

17

Ett antal originella kvinnor och
En herrklubb i Nykarleby tillhandahölls av Lars Pensar.
Nykarleby stads Telefonkatalog 1958. (31)

14

Fakta om minnestavlan över gamla begravningsplatsen och
Eftersom benknotorna är borta skall en sten påminna om gravgården under ämbetshuset tillhandahölls av Gunilla Kvist.
Kyrkan och kraftverksdammen en vinterkväll tillhandahölls av Elisabet Sund via Stig Haglund.
Topelius försätter Finland i rus av Tuva Korsström tillhandahölls av Jorma Metso.
Laxös spant tillhandahölls av Per-Erik Villman via Leif Sjöholm.
Nykarleby samskolas klass V 1961—62 tllhandahölls av Arne Nylund.
Juthbacka – en oas i småstadsidyll,
Fyra originella kvinnor och
Kuddnäs och den återfunna urtavlan tillhandahölls av Lars Pensar.
Vykort efter motiv kompletterat med Minnesmärken och Döbelns gränd. (87)

10

En klenod tillhandahölls av Kim Söderström. Kortet ingår i serie LTA.
Bilder från järnvägsbygget 1948 tillhandahölls av Per-Erik Villman via Leif Sjöholm.
Kapseletikett och
En Esso-etikett tillhandahölls av Juhani Nyman.
Minnen av Sömno-Lennart tillhandahölls av Heidi Nystrand.
Roosas lindo och
Kort Kajs och Markusas Maj tillhandahölls av Lars Pensar. (51)

7

Hälsning i Gästboken från Trygve, Torun och Eva Haglund.
Hälsning i Gästboken av Ebba Sund och identifiering av 15 elever på klassfotot från Normen 1937 samt Yngve Sund på klassfotot från Normen 1955.
De kvarstående eleverna på klassfoto från Samskolan 1941—42 identifierades av Tora Lövsund.
Svea Ljung på klassfoto från Normen 1957 identifierades av Agneta Ranta.
Akvarell från Grisselören tillhandahölls av Leif Sjöholm.
Platsen för Dollar-Hannas lanthandel och
Minnessten över Ellen Fogel tillhandahölls av Lars Pensar.
Myrmans stadsplan från 1760,
Kronologi och typologi över minnesmärken i Nykarleby och
Målning av kyrkan. (76)

3

Ann Christine Willman meddelade om innehav av Nykarleby Min barndoms och min ungdomsstad.
Hästar och "hästkarar" tillhandahölls av Åke Björklund via Lars Pensar.
Akvarell av Kovjoki station tillhandahölls av Leif Sjöholm.
Målning av Holmströms gård tillhandahölls av Folke Holmström.
Första maj 1949 tillhandahölls av Birgit Willman via Stig Haglund.
Pojkar på Sparvboet invigde sina nya bostäder tillhandahölls av Jorma Metso.
Judit Lundqvist visste Allis efternamn på klassfoto från Normen.
Skata-Hjalmars stuga ur Holger Haglunds samlingar tillhandahölls av Stig Haglund.
Sista avsnittet av Lions Club Nykarleby 1965–2005 av John Strang, Rolf Björkskog och Gustav Hofman publicerades förra veckan. Den nya följetongen är Nykarleby provinsialläkardistrikts årsberättelser 1859—1869 tillhandahållna av Carl-Johan Eriksson och digitaliserade av Stig Haglund.
Idyllen Nykarleby,
Början av Orginella och lustiga Nykarleby-kvinnor 1850—1913 i Schalins anteckningar och
Första maj 2007 tillhandahölls av Lars Pensar. (84)


Läs mer:
Nästa månad: Juni 2007.
Föregående månad: April 2007.