Nykarleby stads Telefonkatalog 1958


Har än en gång roat mig med att länka till sidor där de omkring 280 personerna och företagen finns omnämnda. Ibland har det inte blivit mer än ett namn på en gravsten, men det oaktat finns personen omnämnd.Jakobstadsnejdens Telefonakteibolags katalog 1958-1959.P.g.a. den stora nyheten vid automatiseringen, nummerskivan, finns i katalogen en bruksanvisning:


Anvisning för telefonering


Lyft icke handmikrofontelefonen under på-
   gående ringning.
Slå icke på telefonapparatens klyka.
Sätt ovillkorligen handmikrofontelefonen
   på dess plats efter utfört samtal.
Låt icke små barn använda telefonen.
 
Avlyft hörtelefon och invänta   c e n t-
   r a l t o n,  en oavbruten signal (—).
Tag sedan telefonnumret. Låt nummer-
   skivan fritt återgå till grundläget.
När telefonnumret har tagits, hörs i
   hörtelefonen:
a)    r i n g t o n,  som pågår tills den på-
ringda abonnenten lyfter av sin hör-
telefon. Ringtonen anger att det tag-
na telefonnumret är ledigt.
b)u p p t a g e t t o n,  en i korta inter-
valler återkommande ton (- - - -),
som anger att det påringda telefon-
numret är upptaget..

 

(Klipp ur och limma in i katalogen!)
Bonäs Birger, Bonäs20  100Lundqvist Bjarne,
Bonäs Gösta, Bonäs20  144     kontorschef20  121
Bonäs Nils, Bonäs20  100Plast och Sport — Muo-
Hedström Dagny 20  007      vi ja Urheilu20  186
Liljeström Nils 20  038Sandström V., Bonäs20  104
Esso20 172 Swels Johannes, seminör20  120


Annons ur dagstidning som var inklistrad i katalogen.

 


Ahlbeck Rafael, lektor, Gref Tottgatan 3 — 20 222
Ahlskog Mia, fru, Gustaf Adolfsgatan 26 — 20 177
Ahlskog Stella, lärarinna, Seminariegatan — 20 032
Ahlström Erik, chaufför, Karleborgsgatan 26 — 20 096
Ahlström Karl, chaufför, Karlmansgatan 6 — 20 198
Alkoholiliike OY, Borgaregatan 10 — 20 128
Almqvist Sven, läkare, Lybecksgatan 3 — 20 230
Andell Toini, telefonist, Källbacksgatan 13 — 20 186
Andelskassan — 20 007
Andelslaget Fisk, Kyrkogatan 8 A — 20 169
Andelslaget Fisk, fryseriet — 20 208
Andersson Alfons, jordbrukare, Juthbacka — 20 191
Andersson Emma, fru, Smedsbacka — 20 123
Apoteket (M. Nylander) Borgaregatan 2 — 20 009
Asplund Runar, trädgårdsmästare Nygård — 20 146

Backlund Frans, trädgårdsmästare — 20 210
Backlund Gunnar, chaufför, Gunnars — 20 245
Backlund J. E., verkmästare Frill [?] — 20 246
Backlund Johannes, chaufför, Frill — 20 226
Backman Albert, ekonom, Bangatan 3 20231
Backman Rolf, bagare, Bangatan 3 — 20 231
Badinrättningen, Lybecksgatan — 20 048
- tvättinrättningen — 20 048
Barnhemmet, Bangatan 6 — 20 052
Bergfeldt Elvi, handlare, Ö. Esplanadgatan 13 B — 20 058
Bergmans Blomsterhandel, Kyrkogatan 9, inneh. H. Nyström — 20 071
Bergsten N. A., f.d. stationsinspektör Gustaf Adolfsgatan 17 — 20 176
Bergvall Viking, el.affär Bankgatan 6 — 20 164 [Viking finns ej med, men Gullan och Henrik torde vara dotter och son.]
Bertlin Sigfrid, folkpensionsanstaltens ombudsman, Borgaregatan 24 — 20 086
Bio Scala, Karleborgsgatan 1 — 20 200
Birck Vieno, telefonist — 20 147
Björkman Edit, frk, Källbacken — 20 059
Blomqvist Bernhard, cykelaffär montör — 20 088
Blomqvist R., bankdirektör, Bankgatan 8 — 20 008
Blomström Verner, chaufför, Gustaf Adolfsgatan 34 — 20 264
Bokföringstjänst, H. Wenelius, Ö. Esplanadgatan 27 — 20 224
Bokhandeln, Bankgatan 2 — 20 022
Borgmästaren [H. Stenbäck] Bankgatan 6 — 20 045
Brandmästaren — 20 077
Brostugan, Juthasvägen — 20 087
Brown Hulda, fru, Juthasvägen 5 — 20 142
Bröder Eng, cementgjuteri Nygård — 20 056
Bäckström Sven, kommunalsekreterare — 20 041


Café Brostugan, Juthasvägen — 20 230
Café Hansén, Gustaf Adolfsgatan 4 — 20 157
Casén Hugo, handlare, Ö. Esplanadgatan 3 — 20 053
Casén Hugo, privat, Bangatan 9 — 20 165
Castrén Maria, lektor, Juthasvägen 2 — 20 112


Damberg Inga, damfrisering, Ö. Esplanadgatan 13 B — 20 247
Damberg Ragnar, forsttekniker, Källbackgatan 9 — 20 106
De Gamlas Hem, Lybecksgatan 1 — 20 129
Diakonissan, Prostgården — 20 119


Eklund E., stadsdirektör, privat Bankgatan — 20 012
Eklund Gerda, fru, Ö. Esplanadgatan 13 A — 20 030
Eng Bernhard, kötthandlare, Smedsbacka — 20 031
Eng Ernst, kötthandlare, Smedsbacka — 20 138
Eng, se Bröderna Eng


Fagerholm Agnes, frk, Borgaregatan 11 — 20 139
Finne Lennart, agrolog, Norra Tullstrand — 20 090
Fiskbutiken, Kyrkogatan 3 A — 20 169
Fiskfryseriet — 20 208
Folkhälsans rådgivningsbyrå Hälsogården — 20 187
Folkhögskolan
- rektor — 20 079
- kassör — 20 038
- kosthåll o. elevtelefon — 20 242
- lär. Henriksnäs — 20 033
- lär. Sandvik — 20 039
Folkpensionsanstaltens ombudsman S. Bertlin, Borgaregatan 24 — 20 086
Fors & Co Bilverkstad Sollefteågatan 10 — 20 145
Fors Emil, glasaffär, Bangatan 7 — 20 219
Fors John, lärare, Ö. Esplanadgatan 29 — 20 055
Forsell Elise, telefonist, Lybecksgatan 15 — 20 212 (nr 476)
Forsells Emil — 20 085
Forsström Anna, telefonist, Topeliusgatan 10 — 20 206
Forsström Ragnar, tekniker Bankgatan 2 — 20 186
Fougstedt Ester, fru, Borgaregatan 11 — 20 088
Frihemmet — 20 092
Frilund Valdemar, kyrkovaktmästare — 20 081
Frilund K. J., lärare, Seminariegatan — 20 048
Frälsningsarmén, Ö. Esplanadgatan 21 — 20 211


Glasmästeri, Bangatan 7 — 20 219
Glassbaren, Ö. Esplanadgatan 15 — 20 018
Gleisner Göran, köttaffär, Bankgatan 10 — 20 199
Gleisner Hugo, kötthandlare Bankgatan — 20 20 111
Grahn Erik, trädgårdsmästare, Nygård — 20 130
Grankvist Thure, lärare, Kyrkoby folkskola — 20 070
Granqvist Fjalar, föreståndare, Gref Tottgatan 14 — 20 244


Hagen Anders [Albert?], byggmästare, Smedsbacka, — 20 049
Haglund Regina, handlare — 20 151
Haglund Holger, bageri, Sollefteågatan 11 — 20 047
- privat — 20 179
Hamnvakten, Andra Sjön — 20 174
Hansén Otto, affärsman, Haga — 20 007
Hanséns Café och matservering, Gustaf Adolfsgatan 4 — 20 157
Hanson Alina, fru, Kyrkogatan 9 — 20 214
Hauta-Aho Väinö, poliskonstapel — 20 194
Hedberg Runar, rektor, Folkhögskolan — 20 079
Helsingfors Aktiebank, Bankgatan 8 — 20 008
Henriksnäs Helge, lär Smedsbacka — 20 038
Herler Josef, bokhandlare, Bankgatan 2 — 20 022
Hermansson Solveig [?], barnmorska, Hälsogården — 20 116
Hoffman Hilding, veterinär, Lybecksgatan 5 — 20 141
Holm V. & E. T. B. bilservicestation, Sollefteågatan 11 — 20 227
Holmqvist Oskar, lektor, Seminariegatan — 20 108
Holmström Victor, handlare, Bankgatan 2 — 20 010
Hägglund Edvard, handlande, Bankgatan 13 — 20 013
Högbom Karin, fru, Kyrkogatan 7 A 20025
Höglund & Son, beklädnadsaffär, Sollefteågatan 8 — 20 089


Invalidkiosken — 20 101


Jakobsson Alice, damfrisering, Bankgatan 5 — 20 006
Jakobsson Hanna, fru, Bankgatan 5 — 20 026
Johansson Signe, telefonist, Borgaregatan 18 — 20 205
Jouper Alma, fru — 20 220
Jouper Ernst, verkställande direktör, Gustav Adolfsgatan 3 — 20 155
Jouper Ingmar, direktör, Seminariegatan 4 — 20 250
Jouper Oy Ab växel — 20 080, — 20 066 (efter kontorstid)
- Verkst. direktör Ernst Jouper — 20 155
- Kontorschef K. Wenelius
- Teknisk ledare R. Forsström — 20 186
Jouper-Produkt — 20 218, — 20 267 (efter kontorstid)
- Dir. Ingmar Jouper — 20 250
- Kontorschef Bj. Lundqvist
- Helsingfors kontoret Drumsö Melkögatan 67 5884, 672290
Juthbacka Hugo, bonde, Jutbacka — 20 105
Juthbacka Semesterhem — 20 046
Järnvägsstationen — 20 037


Karlsson Georg, lantmäteriing., Bockmöllergatan — 20 251
Kemikalia, Sollefteågatan 6, innehavare S. Renvaktar — 20 035
Klockars Bertel, lektor, Mathesiusgatan 19 — 20 044
Kommunalkansliet i Nykarleby lkm, Hälsogården — 20 041, — 20 286
Korsström Torsten, lektor, Topeliusgatan 6 — 20 095
Kraftverket, Lybecksgatan — 20 050
- kontor — 20 228
- ing. A. Nordström, privat — 20 265
Kristliga Folkhögskolan
- kansliet — 20 079
- rektorsbostaden — 20 079
- elevtelefon, — 20 242
- kassör — 20 083
- kosthållet — 20 242
Kronkvist Elsa, lärarinna — 20 072
Kuddnäs, Z. Topelius barndomshem — 20 099
- intendent Julia Wilkman — 20 099
Kvist Karl, disponent — 20 120
Kyrkoby folkskola — 20 070
Kyrkoekonom S. Bäckström — 20 041


Lampinen Gösta, bilreparationsverkstad, Karlmansgatan — 20 225
Levlin Ester, lärarinna, Karlmansgatan 5 — 20 239
Liljedahl Artur, handlande, Bankgatan 12 — 20 021
Lillvik & Sundqvist, läderfabrik, Döbelsgränd — 20 241
Lindell Märtha, damfrisering, Borgaregatan 4 — 20 252
Lindell Uriel, handlande, Smedsbacka, — 20 204
Lindström Urho, handlande, Sollefteågatan 7 — 20 023
Linjebilstationen, torget — 20 110
Lillbroända Sven, arbetsledare och brandchef — 20 077
Lobbas Kurt, lektor, Bankgatan 11 — 20 092
Lund Teodor, poliskonstapel Sollefteågatan 4 — 20 029
Lundberg John, pastor, Mathesiusgatan 5 — 20 149
Lundström Bror Erik, försäkringsinspektör, Smedsbacka — 20 215
Länsmanskontoret, Sollefteågatan 4 — 20 127
Löving Anna-Greta, farmaceut, Mathesiusgatan 3 — 20 002


Mantere Emil, cykelaffär, Bankgatan 12 — 20 091
Mattson Gerda, fotograf, Karleborgsgatan 14 — 20 156
Mattsson Matts, gårdsägare Bangatan, — 20 091
Mäenpää Armas, sågägare, Nygård — 20 170
Märtha Damfrisering, Borgaregatan 4 — 20 252


Nesslers tryckeri,
Bangatan 8 — 20 024
Nordiska Föreningsbanken Ab, Bankgatan 6
- direktören — 20 045
- expeditionen — 20 016
Nordling Nils, montör, Värnamo — 20 266
Nordström Anders, ing., Bockmöllergatan 17 — 20 265
Nykarleby Andelskassa — 20 007
Nykarleby Apotek, Borgaregatan 3 — 20 009
Nykarleby Centralandelsmejeri — 20 120
Nykarleby Elektriska affär, Bankgatan 6 — 20 164
- innehavare V. Bergvall [Viking finns ej med, men Gullan och Henrik torde vara dotter och son.]
Nykarleby Handelslag m. b. t. Ö. Esplanadgatan 5
- kontoret — 20 063
- butik o. expedition — 20 187
- köttavdelningen — 20 069
- föreståndare privat — 20 244
Nykarleby Kraftverk, Lybecksgatan — 20 050
- kontor — 20 228
- ing. A. Nordström, privat — 20 265
- montör R. Olson privat — 20 011
Nykarleby landskommun
- sekr. S. Bäckström — 20 041
- kansli — 20 286
- hälsosyster U. Westberg, rådgivningsbyrå — 20 187
- barnmorskan S. Hermansson — 20 116
Nykarleby Modeaffär, innehavare Hjördis Nordling, Ö. Esplanadgatan 11 — 20 084
Nykarleby Seminarium
- rektorskansliet — 20 036
- trädgården — 20 098
- lärarrummet — 20 240
- övningsskolan — 20 160
- övningsskolans vaktmästare — 20 160
- eleverna — 20 131
- kosthållet — 20 017
Nykarleby Sjukhus, Mathesiusgatan 9 — 20 068, — 20 065
- I stadsläkaren S. Almkvist, privat — 20 230
- II stadsläkaren T. Sourander, privat — 20 115
Nykarleby Sparbank, Bankgatan 12 — 20 020
Nykarleby stad
- Stadskansliet — 20 078
- Stadsdirektör E. Eklund — 20 140
- Stadsdirektören privat — 20 012
- Kraftverket — 20 050
- Kraftverkskontoret — 20 228
- Ing. A. Nordström privat — 20 265
- Montör R. Olson privat — 20 011
- Brandchef S. Lillbroända — 20 077
- Sprutmästare G. Lampinen — 20 225
- Skogstekniker F. Zittra — 20 175
- Hälsosyster B. Renvall — 20 152
- Barnmorskan S. Hermansson — 20 116
- Frihemmet — 20 092
- Polisstationen — 20 029
- Borgmästaren H. Stenbäck — 20 046
- Hamnen 20174
Nykarleby Tellblock, Bröder Eng & Co — 20 056
Nykarleby Ullkarderi, Mathesiusgatan 1 — 20 182
Nykvist John, affärsföreståndare — 20 064
Nylander G., mekaniker, Borgaregatan 22 — 20 195
Nylander M., apotekare, Borgaregatan 2 — 20 009
Nylind T., poliskonstapel — 20 159
Nylund Gunnar, poliskonstapel, Bockmöllergatan — 20 118
Nyman Helmi, lärarinna — 20 288
Nyman Sven, direktör — 20 100
Nystedt Arne, forman, S. Residensgatan 6 — 20 074
Nyström Hjördis, blomsterhandel, Kyrkogatan 9 — 20 071


Ohls E., länsman, Sollefteågatan 4 — 20 127
Olson R., montör — 20 011


Pastorskansliet, Jeansborg — 20 006
Pensar Axel, handlare, Bankgatan 4 — 20 075
Pihlainen Armas, skohandlare, Bankgatan 10 — 20 003
Polisstationen, Sollefteågatan 4 — 20 029
Post- & telegrafexpedition, Kyrkogatan 6 — 20 614
Prevex Oy Ab — 20 100
Pyrotermi Oy Ab — 20 109


Renvaktar Hugo, gårdsägare, Sollefteågatan 6 — 20 035
Renvall Birgit, stadens hälsosyster, Borgaregatan 30 — 20 152
Ringvall Birger, målare, Brännan — 20 027
Rudnäs Anders, urmakare, V. Esplanadgatan 6 — 20 183


Saalem bönehus, Gustaf Adolfsgatan 13 — 20 213
Saarikoski Erik, rappare, Fiskaregatan 7 — 20 188
Samskolan, V. Esplanadgatan 16 — 20 287
Samskolans Elevhem, Ö. Esplanadgatan 25 — 20 184
Sandström Bror, trädgårdsmästare, Seminariegatan 18 — 20 098
Sandvik Elis, forsttekniker, Smedsbacka — 20 150
Sandvik Ture, lärare, Smedsbacka — 20 089
Sandvik Ture, prost, Jeansborg — 20 006
Sarlin Karin, farmaceut, Borgaregatan 4 — 20 190
Schantz Hans v., seminarierektor, Seminariegatan 18 — 20 036
Sigfrids Mauritz, målare, Borgaregatan 26 — 20 122
Sjukhuset, Mathesiusgatan 9 — 20 068, 065
Skog Lauri, försäkringsinspektör, Nygård — 20 261
Skoltandvårdskliniken, Borgaregatan 2 — 20 054
Slotte M. A. Co, skohandel, V. Esplanadgatan 18 — 20 064
Sourander Torsten, läkare, Ö. Esplanadgatan 17 — 20 115
Sparbanken, Bankgatan 12 — 20 020
Stenbäck H., Borgmästare, Bankgatan 6 — 20 046
Still Runar, pastor, Värnamo — 20 004
Strandberg J. E., häradsdomare, Bonäs — 20 062
Strandén Joel, murare, Bangatan 5 — 20 082
Strandén Uno, murare, Frill — 20 124
Strang Kurt, kontorist, Bankgatan — 20 051
Sund Einar, taxichaufför, Sollefteågatan 15 — 20 168
Sund Gunnar, chaufför, Gustaf Adolfsgatan 23 — 20 189
Sundholm Sven, glassbar, Ö. Esplanadgatan 15 — 20 018
Sundkvist Valdemar, målare, Frill — 20 204
Svensson K., Gustaf Adolfsgatan 32 — 20 040
Söderman Brita, telefonist. — 20 107


Tallbäck R., biografägare, Karleborgsgatan 1 — 20 200
Tarvos G., kanslist, Källbacksgatan 15
TB V. & E. Holm, bilservicestation, Sollefteågatan 11
Tellblock se Nykarleby Tellblock, Bröder Eng & Co
Toll Edit, frk, Seminariegatan
Tryckeriet, Bangatan 8


Ullkarderi, Mathesiusgatan


Wenelius Håkan, Bokföringstjänst, Ö. Esplanadgatan 27
Westerlund Ragnar, El. affär, Bankgatan 10
Westerlunds Snickeri, Industriområdet
Westerlund Erik, privat, Bockmöllergatan 6
Wiklund Verner, verkmästare, Seminariegatan 16

 TB Servicestation V. & E. Holm


NYKARLEBY,   telefon 20 227

 

  I Jakobstad–Nykarlebynejden

    gör Ni Edra bankaffärer bekvämast i

Kontor i:

Jakobstad — Esse — Nykarleby — Munsala — Jeppo
 

 

  NYKARLEBY MODEAFFÄR

Säljer bl. a. damunderkläder, strumpor, korsetter, även
Peter Pan, tyger m. m.

Nykarleby,   telefon 20 084

 

R. Westerlunds Elektriska Affär

N Y K A R L E B Y — T E L E F O N  200600

— vi säljer elektriskt material
— vi utför el-installationer och reparationer
— vår verkstad utför sakkunnigt

R A D I O R E P A R A T I O N E R

— vi säljer HR- och LUXOR-radiomottagare

 

  JOUPER

hållbarhet och förmånliga pris vunnit bilägarnas odelade uppskattning

 

 JOUPER

bakåt-, trevägs- och tandemtipparna har tack vare *
kvalitetsfjädrar för alla bilmärken
Fråga efter våra tillverkningar i närmaste bilaffär.

Tillverkare:

  Oy Jouper Ab

Nykarleby — Telefon: Växel 20  080

Partiförsäljare:

    Jouper-Produkt

Nykarleby — Telefon 20 218, 20 267


* Några ord verkar saknas.

 

Landscentralens "Interurbana" ledningskarta


Förmodligen på grund av platsbrits hamnade Kovjoki och Forsby lite galet på kartan. I nästa upplaga bör Bonäs ha varit med.Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.
Täckningskoll.
Telefonkatalog 1920.
(Inf. 2007-05-17, rev. 2020-10-08.)