Finlands Handelskalender

[1876]ADRESSER


Nykarleby.

Telegrafstation.

Vid elfven af samma namn, mindre betydande handel. Innevånare 1,018. Stadens handelsflotta räknade 1874 8 fartyg med 503 lästers drägtighet. Hamnens djuplek vid ångbåtsbron är 9 fot; på Långö fjärd är djupet 13 fot, i Kråkskärssund 18 à 19 fot, samt på Bonäs fjärd 19 fot. I hamnumgälder erlägga fartyg 36 pi. pr läst. Seminarium för folkskolelärare. Regulier ångbåtsförbindelse med Torneå, Uleåborg, Brahestad, Gamlakarleby, Jakobstad, Nikolaistad, Kristinestad, Räfsö, Åbo, Helsingfors, S:t Petersburg, Köpenhamn o. Hull.


Förklaringar

 

b. t. ?

eg. =

egare.

t. v. = tillverkningsvärde per år Fmk.

v. =

vice


Magistraten:

Borgmästare: T. A. Wilander.

Politierådmän: J. A. Lybeck; Albert Dyhr; M. Sandström.

Stadsfiskal: J. B. Sundén.

Krono- o. stadskassör: M. Sandström.

Vågmästare o. tolagsbokhållare: Carl Grundfeldt.

 

Drätselkammaren:

Ordförande: G. M. Hedström. v. Ordf.: Carl Nylund.

Kamrerare: M. Sandström.

 

Förmyndarenämnden:

Ordförande: Alfred Häggblom.

v. Ordf. o. sekreterare: Th. Wahlberg.

 

Tullkammaren:

Tullförvaltare: O. Lindbohm.

 

Postkontoret:

Postförvaltare: O. L. Järnefelt.

 

Sjömanshuset:

Ordförande: G. M. Hedström.

v. Ordf.: Carl Nylund.

Ombudsman: E. A. Waselius.

 

Fabriks- och Handtverksföreningen:

Ordförande: A. J. Thulin.

Sekreterare: J. F. Grenman.

 

Sparbanken:

Grundl. 1874. Insatta medel vid 1875 års slut: Fmk. 20,222:25 pi.

Ordförande o. kamrerare: Carl Grundfeldt.

v. Ordf.: Kr. Fr. Forsius.

Bokförare: M. Westerstråle, fröken.

 

Enskilda pensions- och understödskassor:

Granbergska donationsfonden: Stiftad 1795. Tillgång vid 1875 års slut: Fmk 594: 74; pensionsbelopp: Fmk 33: 6.

Förvaltningsmedlemmar: Karl Stenbäck, ordf.; J. A. Lybeck; G. M. Hedström; A. J. Thulin.

 

Jupitersfonden:

Stiftad 1831. Tillgång vid 1875 års slut: Fmk 302: 82; pensionsbelopp: Fmk 17: 4.

Förvaltningsmedlemmar: Karl Stenbäck, ordf.; Th. Wilander; J. A. Lybeck.

 

Försäkringsanstalter.

I n h e m s k a :

Brandstodsbol. för landet: M. Sandström.

Kaleva, lifförs. bol.: V. Heikel.

Lifränteanstalten: G. M. Hedström.

Sjöassuransföreningen i Finland o. 2:dra d:o d:o: Carl Grundfeldt.

Städernas allm. brandst. bol. o. d:o brandst.bol.f. lösegend: Carl Grundfeldt.

 

U t l ä n d s k a :

Bureau Veritas; expert: L. P. Kjäldström.

Phoenix, brandförs. bol.: Alfred Häggblom.

Schweizer Lloyd, sjöförs. sällsk.: M. J. Hedström.

Skandia, brand- o. lifförs. bol.: G. M. Hedström.

Svea, brand- o. lifförs. bol.: M. J. Hedström.

 

Brandkåren:

Chef för allm. brandkåren: Rob. Ahlqvist.

 

Konsuler:

Tysk konsul samt Svensk o. Norsk v. konsul: Carl Grundfeldt.

Dansk v. konsul: Alfred Häggblom.

 

Skeppsmätare:

L. P. Kjäldström.

 

Justerare:

L. P. Kjäldström.

 

Ångfartygskommissionärer:

Nils Malmberg för: Suomi.

Alfred Häggblom för: Finland o. Ostsee.

M. J. Hedström för: Kumo o. Kokkola.

 

Rum för resande o. restaurationer:

Gästgifveriet (Rob. Ahlqvist).

Sommarrestauration å Brunsholmarne (L. E. Gellin).

 

Apothekare:

Nils Malmberg.

 

Bokhandlare:

Amanda Häggblom, fröken.

 

Handlande:

Ahlqvist, Rob., 872, detaljh., b. t. 2,500.

Berger, C. J., 1817, detaljh., b. t. 200.

Dyhr, Albert, 1841, detaljh..b. t. 1,000.

Grundfeldt, Carl, 1855, rederi o. en grosh. med viner & spirituosa, b. t. 17,000.

Hedström, G. M., 1854, sågrörelse, export o. detaljh., b. t. 20,000.

Häggblom, Alfred, 1857, fabriksr. & detaljh., b. t. 13,000.

Kerrman, J., 1875, rederi o. fabriksr., b. t. 6,000.

Lundqvists enka, J. W., 1857, fabriksr. & detaljh., b. t. 4.000.

Lybeck, J. A., 1833, rederi, b. t. 11,500.

Lybeck, P. Aug., 1852, rederi & bränvinsh., b. t. 4,000.

Nylund, Carl, 1863, rederi, export & detaljh., b, t. 8,000.

Sandström, M., 1842, b. t. 1,500. Sundström, C. W., 1871, detaljh.

Sundströms enka, C. W., 1846, rederi & detaljh., b. t. 2,400-

Sundström, Josef, 1875, detaljh., b. t. 800.

Waselius, E. A., 1851, rederi & bränvinsh., b. t. 1,500.

Westlin, A., 1855, agenturer, b. t. 2,000.

 

Handtverkare:

Bagare: Lax, E., 1870, b. t. 800.

Blockmakare: Holmströms enka, A. J., 1841, b. t. 300.

Bokbindare: Eklund, G. A., 1856, b. t. 650. Salin, A., 1872, b. t. 200.

Färgare: Wahlberg, C. E., 1859, b. t. 800. Wahlbergs enka, M.. 1838. b. t. 150.

Hattmakare: Wahlberg, P. O., 1830, b. t. 100.

Kakelugnsmakare: Löfgren, G. H., 1841, b. t. 500.

Målare: Haleén, K. K., 1869, b. t. 600.

Sadelmakare: Sundberg, G. A., 1870, b. t. 700.

Skomakare: Granqvist, G., 1860, b. t. 500. Holstius, H., 1869, b. t. 900. Thulin, A. J., 1838, b. t. 1,500.

Smed: Karlsson, J., 1873, b. t. 900.

Snickare: Thors, J., 1869, b. t. 1,000.

 

Industriela anläggningar:

Filhuggningsanstalt: Nessler, J. W., 1875.

Läderfabrik: Lundqvists enka, J. W., 1862, t. v. 35,000. Thulin, A. J., 1858, t. v. 15,000.

Lerpipsfabrik: Löfgren, G. H.

Möbelfabrik: Holmqvist, J., 1874.

Skeppsvarf: å Ahlö holme, eg. Varfsbolaget, disp. Carl Grundfeldt.

Tändsticksfabrik: Nykarleby tändsticksfabrik, 1873, eg. Alfred Häggblom, t. v. 28,000.

Ölbryggeri: Nygårds ölbryggeri, 1864, eg. J. Kerrman o. C. J. Blomberg, t. v. 12,000.

 

I orten:

Benqvarn: Kärrfors benqvarn, 1875, eg. G. M. Hedström, t. v. 7,000.

Läderfabrik: å Nygård, 1856, eg. J. Eng, t. v. 23,400.

Sågverk: Harald vattensåg, 1874, eg. G. M. Hedström, t. v. 100,000.

Keppo vattensåg, anl. på 1700 talet, eg. O. v. Essen o. Petter Malm j:r, t. v. 150,000, b. t. 21,000.


Victor Forselius: Finlands handelskalender, 01.01.1876, Andra upplagan, s. 111–.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 


*


Gjorde en Täckningskoll. Av de 54 personerna (plus ett antal företag med mera) förekommer alla förutom J. B. Sundén på andra sidor och det ger en täckningsprocent på 98,1. Några av personerna förekommer i flera roller:

 

Person Ggr Person Ggr Person Ggr
G. M. Hedström 8 Carl Nylund 3 Albert Dyhr 2
Carl Grundfeldt 7 C. W. Sundströms enka E. A. Waselius
Alfred Häggblom 6 L. P. Kjäldström J. Kerrman
M. Sandström 5 M. J. Hedström J. W. Lundqvists
enka
A. J. Thulin 4 Rob. Ahlqvist Karl Stenbäck
J. A. Lybeck     M. Westerstråle


Personer som förekommer en gång:

A. J. Holmström

J. B. Sundén

M. Wahlbergs enka

A. Westlin

J. Eng

Nils Malmberg

Amanda Häggblom

J. F. Grenman

O. L. Järnefelt

C. E. Wahlberg

J. Holmqvist

O. Lindbohm

C. J. Berger

J. Karlsson

O. v. Essen o

C. J. Blomberg

J. Thors

P. Aug. Lybeck

E. Lax

J. W. Nessler

P. O. Wahlberg

G. A. Sundberg

Josef Sundström

Petter Malm

G. A. Eklund

K. K. Haleén

T. A. Wilander

G. Granqvist

Kr. Fr. Forsius

Th. Wahlberg

G. H. Löfgren

L. E. Gellin

Th. Wilander

H. Holstius

Löfgren, G. H

V. Heikel


Läs mer:
Handelskalender 1903.
Handelsmännen av Erik Birck.
Hantverkare och industriidkare av Erik Birck.
Täckningskoll.
(Inf. 2023-01-22, rev. 2023-10-01 .)