Nyinfört under oktober 2021
 

 

25 Nykarleby får boende vid älven tillhandahölls av Margite Enlund.
  Seminarister av Lars Pensar och Peter Gullback.
  Newcaabi.
  Eldsvåda.
  Henrik Österlund död med teckning av Gerd Ringvall.
  Ny stadsplan och nya gatunamn.
  Brev från Alaska.
  Korsåkers kvarn till salu.
  Dr. Otto Blåfield. (57)
   
21 Koloreringar av Peter Gullback:
  - Tvättinrättningspersonal.
  - ”Kraftverksgubbar”.
  - Grundön.
  - L.H. Wiklunds Konfektioner och Radio.
  Nykarleby får Topeliusesplanad tillhandahölls av Margite Enlund.
 

Den nya kraftcentralen beslutes.

  Test av google translate. (33)
   
18 Invigningen av skyddskårsfanan.
  Nykarleby-brev av Markus.
 

Eldsvåda i Nystaden.

  Skogsbrand på Thorsö holme.
  Skogseld å Granskär.
  Nykarleby kyrkas gamla orgel. (37)
   
14 Kuddnäs gård övertogs av stiftelsen på skaldens födelsedag.
  Arno Gyllenberg 60 år.
  Jänvägsarbetet fortgår planenligt med sprängning.
  Tema bränder:
  - Uthusbyggnaden å smedänkan Maria Koppelomäkis gård.
  - Eldsvåda vid Kyrkoby folkskola. Uthuslängan nedbrunnen.
  - Uthus- och magasinsbyggnaden vid Joupers verkstad.
  - Åskans härjningar. Transformator brunnen i Kovjoki, hölada på Vernamo.
  - Brunnen uthusbyggnad.
  - F.d. Nygårds bryggeri.
  - Villa Muisto. (95)
   
11 Allmänna brunnar – Vattentillgången i Österbottniska Posten.
  Silversked. (53)
   
7 Höstmarknaden 1913.
  Stadsfullmäktiges sammanträde i oktober.
  Sång- och musikfest i Nykarleby. (30)
   

4

Minnen från 1981–89 från Ostrobotnia Päls av Tapio Rautio.

 

Ett ljus i österbottnisk kulturhistoria slocknar tillhandahölls av Håkan Ahlnäs.

 

Fältposten.

 

Hotande skogsbränder.

 

Dödsfall, Hanna Idström. (30)Läs mer:
Nästa månad: November 2021.
Föregående månad: September 2021.