Nyinfört under maj 2022
   
19 Föreningsbanken ur Lars Pensars samlingar.
  Komplettering av Tema Bådan:
  - Byamännen i Forsby och Kyrkoby byar kallas.
  - Varning!
  - Nykarleby fiskelag sammanträdde.
  - Förlorat. (25)
   
16 Tema Bådan kompletterad fr.o.m. Ungdomsgudstjänst.
  Recension av Ernst V. Knapes Akvareller av R. F. v. Villebrand 1908.
  Recension av Ernst V. Knapes Vid korsvägen 1921. (28)
  Tema Ragnörn kompletterad med Hinder i farled.
   
12 Tema Bådan i Österbottniska Posten. (32)
   
9 Sångfestkolorering av Peter Gullback.
  Minnesruna över Paul Werner Lybeck av J. N. Reuter.
  Stadsfullmäktiges möte i oktober 1911.
  Krönikor av Kurre.
  - Oktober 1911.
  - Juni 1914. (35)
   
5 Kolorering av Fähus i Socklot tillhandahölls av Peter Gullback.
  Nästan Ny litteratur: Big Daddy av Dennis Rundt.
 

Brev från Österbotten av K. T. Oljemark:

  - Val- och trafikfrågor.
  - Stora bron, Ragnörn, kyrkbranden, tuberkulossjukhuset och riksdagsvalet. (35)
   
2 Erkki Finni tillhandahöll:
  - Visualisering Storbron.
  - Fähus i Socklot.
  En resa i tiden tillhandahölls av Ingrid Liljeström.
  Från stadens Facebook:
  - Målning på vattentornet.
  - Brostugan uthyres. (25)


Läs mer:
Nästa månad: Juni 2022.
Föregående månad: April 2022.