Nyinfört under november 2023
   
27 Lars Markkulas minnen: Sommarjobb hos Casén.
  Minnesord över Paul Forsgård av Lars-Johan Sandvik.
  Bottnisk frändskap av Svante Lundell.
  Ett Storbrofynd.
  Juutas-urna. (41)
   
23 Eirik Granqvist har som konservator med sina kunskaper nu nått mycket högt! tillhandahölls av densamme.
  Hannes lastbil. (7)
   
16 Kyrkomusiker i Nykarleby församling under den svenska tiden av Mats Björkstrand.
  Topeliusstatyn i Vasa i Drömmen om Österbotten. Harry Schauman och hans arv till hemlandskapet av Svenolof Karlsson och statyn på vykort.
  Zachris Topelius jordfärd aktualiserades av ovanstående. (84)
   
13

Juthbacka herrgård tillhandahölls av Mikael Schalin.

  De två sista långtradarna som kom till Farm-Frys 1986 tillhandahölls av Johan Willman.
  Det sista ur Andelsbanken informerar i Nykarleby:
  - Rationalisering på gott och ont inom jordbruket av Gustaf Strandberg.
  - Pengbitjymrin av Gunnel Nymark.
  - Pälsdjursnäringens problem av Gunnar Mäenpää. (41)
   
9 Ny litteratur: Från tonårssoldat till krigsveteran av Gösta Karlsson tillhandahölls av Svenolof Karlsson.
  Fynd från Nesslers vind tillhandahölls av Stig Haglund:
  - Träindustrier.
  - Maskinröjning Lindvall & Willman.
  Andelsbanken informerar i Nykarleby. Brita Strand, Vasa Andelsbank, tillhandahöll hela tidningen, så nu är tidigare införda artiklar kompletterade med det som saknades.
  - Välkommen till Vasa Andelsbanks nya lokaliteter invid torget, vi betjänar Er.
  - Minnen från Nykarleby Andelskassas barndom av Arthur Lilljedahl.
  - Vasa Andelsbanks förtoendevalda inom Nykarleby distrikt.
  Georg Carl von Döbeln av Bertil Bull Hedlund. (66)
   
6 Kyrkan av Torsten Korsström tillhandahölls av Erja Tolppi.
  Två nya vykort i Serie 1905-2:
  - Storbron och Kyrkan.
  - Minnesmärket i Lappo.
  F.d. Bröderna Sjöholm på Frillmossen:
  - Detaljplan för solcellspark.
  - Anläggningen sommaren 2023.
  Nykarleby — Pälsriket av Gunnar Mäenpää i Andelsbanken informerar i Nykarleby.
  Annons angående Nålö ångsåg. (203)
   
2 Skyddskårens meteorologiska instrument tillhandahölls av Folke Holmström.
  Början av kapitlet Inkallad Från tonårssoldat till veteran av Gösta Karlsson tillhandahölls av Svenolof Karlsson.
  Nykarlebys framtid av Börje Nygård i Andelsbanken informerar i Nykarleby. (33)


Läs mer:
Nästa månad: December 2023.
Föregående månad: Oktober 2023.

 


(Inf. 2004-08-02.)