Nyinfört under maj 2023
   
29 Öppen fråga till postkontoret i Nykarleby.
  Omkommen genom drunkning.
  Mjölöuka. (44)
   
25 Komplettering av Villa Elisa av Meri Virtanen tillhandahölls av Rainer Virtanen.
  Ur Lars Pensars samlingar:
  - Minnesstenen över R. R. Eklund.
  - F.d. busstationen 2012.
  Österbottniska Posten nr 19–21/1923. (40)
   
22 Margite Enlund tillhandahöll:
  - Flera industrier Nykarlebys stora dröm.
  - Konkursauktion hos Pyrotermi.
  - Bankbil med 50 hållplatser för Nykarleby och Munsala.
  - Bilskola A. Ström uppdaterad med notis och foton.
  Lek med revolver kostar 16 års gosse livet.
  Naser Alozoun på Google Street View.
  En vildgås. (83)
   
19 Klämdag efter Kristi himmelsfärdsdagen.
   
15

Försäljningen av Nykarleby järnväg.

  Skyltar tillhandahölls av Kjell Övergaard.
  Några av Stadshotellets ägare. (53)
   
11 Langraden rivs tillhandahölls av Stig Haglund.
  Några noteringar om sångfesten 26–28 juni 1914.
  F.d. Lönneströms villa till salu. (41)
   
8 Minnesord över Svea Broman tillhandahölls av Stig Haglund och Helena Haglund.
  Några nya foton och foton av bättre kvalitet av seminariebyggnader tillhandahölls av Stig Haglund.
  Ur Lars Pensars samlingar:
  - Gården med den höga stenfoten.
  - Kraftverksbygget 1925.
  Utfärd till Alön.
  Krönika av Kurre, december 1916.
  Krönika av Kurre, maj 1926.
  Planerings- och planteringsarbeten å gravgården. (81)
   
4 Normalskolhuset i förnyad gestalt.
  Österbottniska Posten nr 14–18/1923.
  Diakonissan Ida Tanskanen. (60)
   
1 Rälsbuss vid Kovjoki station tillhandahölls av Reino Kalliomäki.
  Österbottniska Posten i april 1913.
  Ortens scouter.
  Minnesrunor över Anton och Aline Damstén med anledning av att Anton figurerade här. (75)


Läs mer:
Nästa månad: Juni 2023.
Föregående månad: April 2023.