Nyinfört under juni 2021
   
17 Hugo Cassén och Bror Ceder vid överlämningskaffet tillhandahölls av Lars Pensar och Peter Gullback.
  Kolorerade foton från tvättinrättningsbygget tillhandahölls av Peter Gullback. (9)
   
10 Strandremsan vid Topeliusparken tillhandahölls av Stefan Ågholm. (7)
   
7 Komplettering av Neo-Carolina. (7)
   
3 Handelslagsinteriörer av Lars Pensar och Peter Gullback.
  Tema ringmärkning kompletterad med följebrev. (15)


Läs mer:
Nästa månad: Augusti 2021.
Föregående månad: Maj 2021.