Nyinfört under september 2022
   
29 Nyskiftesdikt av Eivor Emas tillhandahölls av Stig Haglund.
 

Bilder från Finna.fi:

  - Hilda Olson.
  - Ehrenfried Kantzau.
  - Carl Synnerberg.
  - Socklothällans känningsbåk.
  - ”Kyrkstranden” vintern 1981.
  - Förpackning från Luontaistukku. (82)
   
26

Släkthistoria i olja av Göran Olson.

  Erkki Finni tillhandahöll Kuddnäs från:
  - öster
  - sydväst
  - norr
  »Tallarnas barr och björkarnas blad» av Erk.
  Olsons efter branden. (91)
   
22 Ny litteratur: När älven strömmade fritt av Stefan Fors.
  Erik Johanssons villa på Herpmansgrundet.
  Bryggeriet 1932.
  Drunkningsolycka i skärgården.
  Klistermärke från Källargrillen.
  Karta från 1700-talet?
  Smällar, dunsar, knatter när Auto-Rodeo skrotar bilar.
  Företag & ekonomi i Nykarleby Posten 1983:
  - Trävaruhandeln utvecklas positivt.
  - HAB växer.
  - Annons för Restaurang von Döbeln.
  - Annons för Nykarleby Pälsningscentrals utbud. (65)
   
19 Oma på rätt plats med hjälp av Thobias Ågholm, Conny Segervall och Markus Ahlvik.
  Tackbrev från Anna Nordkvist.
  Café Kyrktuppens entré.
  1858–59 i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
  Utdrag ur uppslagsverk:
  - Beskrifning i geografiskt och historiskt hänseende öfver Skandinavien och Sveriges fordna utomlandsbesittningar: för begynnare av P. B. Sköldberg, 1855.
  - Handbok för resande i Finland, 1858.
  - Suomenmaan maan-tieto, 1859.
  Tekniska museet seglar i motvind. (63)
   
15 Minnesruna över Erik Reipsar i Normens årsberättelse 1975 tillhandahölls av Helena Haglund.
  1850–57 i Nationalbibliotekets digitala samlingar. (59)
   
12 Efter att ett verk av Erik Reipsar publicerades förra veckan, kontaktade jag sonen Peter som tillhandahöll:
  - Minnesruna över Erik Reipsar.
  - Erik Reipsars verk i minnesutställning.
  - Museets gårdsentré.
  - Stuga vid Grisselören.
  - Stuga vid Skatan.
  - Seminariegatan.
  - Kyrkogatan.
  Och då konstaterade jag att det vanligaste namnet bland bidragarna är Peter. I dagsläget finns 18 med namnet på listan. (61)
   
8 Ny affär i Nykarleby tillhandahölls av Ulla Cederberg.
  Bostads Ab Lybecksgatan 5 kolorerades av Peter Gullback.
  Kristliga folkhögskolans huvudbyggnad av Erik Reipsar.
  Ahlströms död å Standard.
  Nykarlebybanan trafikeras 20 april. Höga järnvägsherrar på besök, preliminär tidtabell fastställd.
  Rond runt Forsby av Dick. (43)
   
5 Arne Nystedt vid matarbordet.
  Bostads Ab Lybecksgatan 5. (14)
   
1 Wi Sten Sture Den Äldre ... tillhandahölls av Stig Haglund.
  Hugos lindo av Anna-Lisa Mårtens tillhandahölls av Sven Mårtens.
  Kraftverket av Reguel Lindén tillhandahölls av Camilla Heikius. (26)


Läs mer:
Nästa månad: Oktober 2022.
Föregående månad: Augusti 2022.