Nyinfört under maj 2020
   
28 Klipp ur svenska dagtstidningar:
  - Topeliusfester 1871 och 1878. (24)
   
25 Esplanaden asfalteras av Helena Haglund.
  Och när jag satte in den märkte jag att det i arkivet fanns ett opublicerat foto tillhandahållet av Lilian Höglund.
  Kommentar till Nykarleby strax efter stora ofreden av Lars Pensar.
  Klipp ur svenska dagtstidningar:
  - J. E. Turdin †.
  - Änkefru Maria Castrén.
  - Några sjöfartsnotiser 1880–1913. (27)
   
21

Vattentornet tillhandahölls av Maria Fagerudd och då passade jag på att låna några bilder av Nykarleby kraftverk.

  Lars Pensar tillhandahöll:
  - Målning av Josef Herler.
  - ”Ljusparksholmen”.
  - ”Adventkapellet”.
  Klipp ur svenska dagtstidningar:
  - Praktfullt norrsken med illustration av Ove Lillas.
  - Dödsfall.
  - Vapenbeslaget vid Jakobstad. (47)
   
18 Ny litteratur: Hygien, arv och svenskhet. Provinsialläkaren Herman Woldemar Backman av Henry Nygård tillhandahölls av av Lars Pensar.
  Koloreringar av Peter Gullback:
  - Klappbryggan.
  - Kyrkogatan.
  - Valter Kvist och Vilhelm Molin.
  - Keppo såg.
  - Nekrolog över Anna Helena Kerrman. (25)
   
14 Högsängen av Seppo Kuusinen.
  Byt kommunnamn från ”Nykarleby” till ”Nykaabi” av Mattias Holm.
  Flora av Lars Pensar.
  Nykarleby stad har haft sin hamn av Anders Svedberg. (22)
   
11 Necken. (3)
   
7 Första majvisa tillhandahölls av Eirik Granqvist.
  Scoutkåtan” av Solveig Sjöskog m.fl.
  En qvinlig frivillig brandkår 1875. (23)
   
4 Ny krögare på Juthbacka och nya idéer av Lars Pensar.
  Bref från Norra Finland 1868. (19)


Läs mer:
Nästa månad: Juni 2020.
Föregående månad: April 2020.