Nyinfört under april 2023
   
27 Andelsbankens gård tillhandahölls av Kjell Övergaard.
  Foto av Emil Wiklund tillhandahölls av Alf Wiklund.
  Elisabet Sund tillhandahöll:
  - Foto av Kaj Haglund.
  - Foto av Gunnar Kling.
  Flygolyckan i Vexala var på tapeten på facebook i veckan. Thomas Norrback har mer fakta om den (GT-1943) och andra flygolyckor i nejden.
  J. W. Nessler 31/1 1848 – 9/4 1910.
  Utdrag af ett bref ifrån NyCarleby dateradt den 21 September 1816.
  Kungörelse om Brunsdrickning 1820. (83)
   
24 Elisabet Sund tillhandahöll:
  - Makarna Wangel.
  - En segelbåt utanför Kåtaskär.
  I förbigående av Felix.
  FsR:s Kattburga slott ...
  Häradshöfding P. W. Lybecks testamente.
  Stötte på lite kvarblivet material från våren 2020 när hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen.
  - Trolldom och kärlek.
  - Fattiggården i Topelius' barndomshem.
  - De dåliga konjunkturerna. (67)
   
20 Påskhäxor och -brasor av Regina Sjöblom, Elisabet Sund och Sven Bertlin.
  Sjöfarten på Nykarleby.
  Ny posthållplatspunkt i Socklot.
  Auktion å avfallsvirke från ångbåtsbryggan.
  Skräddarmästare J. A. Finnström 75 år.
  Drunkningsolycka i Soklot.
  Fräcka inbrottstjufvar. (26)
   
17 Aurora Heikel av Helmi Wecksell tillhandahölls av Ulla Wikander och Marita Wicksell.
  Vedtransport med komplikationer av Gunnar Östman.
  Juthas hängbron skall enligt distriktets beslut uppbyggas i sommar.
 

Järnvägstrafiken i gång.

  Minnesruna över Anna Henrikson.
  Gunnar Willmans verkstad och fryseri i dag. (89)
   
13 Påsklov.
   
10 Påsklov.
   
6 Kolorering av 9 och 18 Below Discovery Sulphur Creek, Yukon Territory, Canada 1902–1910 av Arne Nylund
  Fysikslöjd i Österbottniska Posten 1931. (90)
   
3 Glansdagar vid Andra sjön av Pia Prost.
  Den korta och Den långa versionen versionen av stadsfullmäktiges möte den 13 oktober 1930. (87)


Läs mer:
Nästa månad: Maj 2023.
Föregående månad: Mars 2023.