Maria Castrén 80 år

     Förra seminarielektorn director musices Maria Castrén fyller inkommande söndag 80 år.
     Hon kan då blicka tillbaka på en lång välsignelserik verksamhet, främst i skolans och kyrkans tjänst.
     Sina studier i sång och musik bedrev fröken Castrén vid Helsingfors musikinstitut under senare delen av 1890 talet och erhöll högsta vitsord i allmän musikalisk begåvning och i de särskilda studieämnena, däribland även examen i orgelspel.
     År 1899 erhöll hon orgelnisttjänsten i Nykarleby. Hon kvarstår fortfarande i denna tjänst, som hon i 52 år skött med beundrad skicklighet och sällsynt nit.
     År 1900 trädde fröken Castrén jämväl i Nykarleby seminariums tjänst, först som lärarinna i instrumentalmusik, och senare, efter pedagogiska studier, som lektor i sång och musik. Otaliga folkskollärare bevara henne i troget minne och känna tacksamhetsskuld till henne för en förståelsefull och framgångsrik undervisning.
     []
     År 1937 utgav hon av trycket en metodbok för undervisning i sång. I fjol tilldelade domkapitlet i Borgå stift henne titeln director musices.
     Maria Castréns insatser i det allmänna ha varit betydande.
     År 1918 blev hon invald till stadsfullmäktig i Nykarleby och återvaldes, så att hennes sammanlagda mandattider blevo 27 år, hela denna tid första och enda kvinna i stadsfullmäktige i Nykarleby. Hennes inlägg i stadsfullmäktiges rådslag voro städse kloka och rättsinniga.
     I det fria bildningsarbetet har Maria Castrén med förkärlek ivrat för körsång. Hon har varit initiativtagare till många lokal sångfester och gav i tiden upphov till Nykarlebynejdens sång- och musikförbund.
     Åttioårsstrecket lär vår kära director musices önska passera i all stillhet å Tunnholmen i Vexala.


A. H. [Alfred Huldén?]Österbottniska Posten nr 34/1951.
Lars Pensar tillhandahöll.Maria Castrén spelar orgel.
Maria Castrén spelar orgel.Maria Castréns gård vid Juthasvägen.
Maria Castréns gård vid Juthasvägen.


Helena Haglund tillhandahöll båda bilderna ur Holger Haglunds samlingar.

Läs mer:
Notiser om tjänsteansökan. 1905
Underhållare vid Årsminnet av frihetskrigets utbrott. 1919
Gymnastikföreningsledare. 1936
I Sång- och musikfesten den 26—28 juni 1914 av Otto Andersson finns ett fotografi. 1947
Medlem i stråkorkester och djurskyddsföreningen av Einar Hedström. 1958
Maria Castréns visbok i Österbottniska Posten. 1961
Minnesruna i Svenska Folkskolans vänners kalender. 1969
Av Erik Bergman. 1981
Castréns protest mot den nya tvättinrättningen av Erik Birck. 1988
Maria Castrén av Gunnar Nybond. 1995
Första kvinnliga organisten i vårt lands lutherska kyrka av Carita Björkstrand. 1996
Uppvaktning vid första maj. 2015
Maria Castrén av Ulf Sundstén.
Maria Castrén spelade första psalmen på Walcker-orgeln. 1909Innehållsförteckning till kapitlet Sång och musik.
Alla sidor där Castrén nämns.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2004-04-11, rev. 2020-06-11 .)