Kuddnäs. Skalden Z. Topelius' forna hemgårds historia av Zachris Schalin.


II.

FÖRTECKNING ÖVER ILLUSTRATIONER.

 Sid.
Kuddnäs från SW. Foto dr. A. Achrén 1890-talet1
Kuddnäs med omgivningar. Flygfoto Luftförsvaret 1932 9
Dr. Z. Topelius. Silhuett Stockholm 15/5 1805. Orig. tillhör dr. B. Nyberg 12
Gårdsplanen. Vita och Gula byggnaderna. Fot. under arrendatorn Albert Dyhrs tid {Bilden fanns redan som vykort.}15
Catharina Sophia Calamnius. Silhuett på guldgrund. Orig. tillhör frk Emmy Schalin19
Sophie Topelius. 1827: Detaljstudie för familjetavlan av Carsten; se sida 11622
Z. T:s första brev. Till kusin Frans. 1827 31
Fanny Magdalena Toppelius33
Christina Michelsdotter Sigfrids. Akvarell av Arnold Schalin enl. teckning av förf.36
Situationsplan med ekonomiebyggnader före 1860-talet 42
  1 »Vita byggningen».
  2 »Gula byggningen».
  3 Bagarstuga m. m.
  4 Bodar, vagns- och vedlider.
  5 Stall, fähus m. m.
  6 Bränneri, badstuga.
  7 Gårdsbod.
  8 Sädesmagasin.
  9. Lusthus.
10 Trädgård.
11 Grönsakstäppor.
12 Kvarn.
13 Smedja.
14 Brygga.
15 Lekberget.
16 Drivbänk.
17 Brunn.
18 Lönn, planterad av Z. T.
19 Lindar, lönnar d:o.
20 Aspallé.
21 Rönnallé.
22 Kuddnäs-bäcken.
23 Stadsgård (se sida 96).
24 Smultronland.

Kuddnäs sett från älven (NW). Tuschteckning av Willy Baer efter akvarell av lektor J. Lindskog

50
Pantfogden G. L. Herpman. Akvarell av Hilda Olson 184663
Suomen Kansan Wanhoja Runoja. Titelblad till I delen. Åbo 182273
Vita byggningen och bagarstugan fr. S. 1870-talet (på kapten Olsons tid) 79
Z. T:s lönn i trädgården86
Lusthuset87
Lusthusinteriör. Foto O. Sundström 193493
Vita byggningen fr. gårdssidan. Restaurerad 1934. Foto S. Schalin 105
Bottenplan av Vita byggningen intill 1875, restaurerad 1934106
Sängkammaren. Väggarna: ljusgrön limfärg. Foto 1934 K. Nyberg 107
Doktorns rum. Väggarna: blå limfärg. Foto 1934 O. Sundström108
Inre förmaket. Väggarna: grå limfärg, fris med gripar och akantusblad. Foto 1934 S. Schalin109
Salen. 1934. Soffan provisorisk, ersatt 1935 med den ursprungliga i Karl-Johans stil. Foto S. Schalin112
Familjetavlan. Olja, 1827, av Carsten. Originalet nu i Topeliusrummen i Hertonäs museum 116
Matsalen, tidigare »Kökskammaren». Väggarna: tegelröd limfärg med svarta och vita stänk. Foto K. Nyberg120
Vindskammarskolan. Teckning av skolpilten Z. T125
Emilie Lindqvist, silhuett 133
Klaffbyrå av ek. Tillhört Z. T:s mors farmor134
Sagohäfte av Z. T. 1832144
Toini och Eva Topelius som barn148
Kyrkoherdskan Johanna Sophia Schalin f. Topelius155
Majniemi stuga, återuppbyggd 1897167
Doktorinnan Sophie Topelius, 1860-talet178
Familjegravarna, norrom staden181
Z. Topelius. Bronsrelief på minnesstenen vid Kuddnäs av Teodor Schalin 1918200


Zachris Schalin (1935) Kuddnäs. Skalden Z. Topelius' forna hemgårds historia.
(Inf. 2004-03-22.)