Översikt

Förklaringar
De rubriker i huvudmenyn som leder till endast ett dokument (Varför?, Guldkorn, Bidrag, Gästbok, Kontakt, Tack & ©, Sök och Länkar) finns ej med i redovisningen av webbplatsens uppbyggnad.
Undantagsvis är länkar inte understrukna.

Varje gång jag ser sammanställningen blir jag lika förvånad över hur lite som finns här, med tanke på hur mycket papper det skulle bli om allt material som t.o.m. april 2006 är publicerat skulle skrivas ut — 17 buntar A4-papper motsvarande en 75 cm hög trave.
 


Nyheter

Nyinfört
Nyförvärv
Månadens
     100-åring

Följetonger
Efterlysning
Publicerat
Arkiv
Statistik


Vykort Album 1
Album 2
Flygbilder
Motiv
Dragspel
Kartongkort
Samlingen
Förlagen
Typologi
Stadsplan
Kort med vyer
Vykort
Mästarns
     samling

Dubbletter

Filateli Allmänt
Stämplar
Frimärken
FDC

Rek
Posten
Postmästare
Brevbärare
Filateli FH
Filateli
Porto
Vapenmärken
Frimärks-
    språket

Post- och
    televerket

Nykarleby Neo-Carolina    
  Historia Artiklar ÖP  
    Artiklar  
   
Historiker

1887

1894
1908
1914
1920
1950
1958
1962
1970
1980 II
1988 III
Föreningar

Krönika

Krig

1596—97
1713—21
1808—09
1853—56
1917—18
1939—44
Sjöfart ...  

Tragedier

Branden

Järnvägen
Nykarleby
     Aktiebank

Fånglägret
Dammen
Kyrkbranden
Drabbning

Tjära ...

Nejonögon ...
 
A—Ö

Kartor ...

Gårdar

Gårdsägare
    1810—1858

Efter branden
Hädangångna
    hus
Portar
Ritningar
Anno 1750
Stadsmodell
Husmodeller
Köpmanshus
Torn
Kiosker
Värdefulla
    objekt

Fakta

Fakta

Nykarleby
Beskrivningar
Minnesmärken
Nykarleby-
     stjärnan

Artiklar
Personer
Broschyrer
Sång och musik

Litografier

Ville de N-C

Ny-Carleby
Juutas
Juthas
Juthas
Panoramor  

Från ovan

Bildspel
 

1946
 

Konsten
 

Nk:by lkm
 

Övrigt

Souvenirer

Tändsticks-
     etiketter

Berömda
Klassfoton
Klassringar
Lucior
E-post

Genealogi Hemman
    1548—1950

W. Backman
Gårdsägare
     1810—1858

Gravvårdar
Birck II
Släktträdet
Arkiv
Bibliografi  Täckningskoll
Matrikel
Kommunionbok
Min släkt

Litteratur Bibliografi
Poesi
Prosa
Vandring
Dikter
Ordstäv
Dialekten ...
Omnämnt
Ny litteratur

Hämta Dikter
Underlägg
Korsord
Memory

(Rev. 2024-01-10 .)